Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fältvandring vall och vårkorn

Skapad 2020-09-30 11:04 i Stiernhooksgymnasiet Rättvik GY
Gymnasieskola Växtodling

Betygskriterier till uppgift fältvandring vall och vårkorn

Rubrik 1

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Eleven redogör _____ för hur olika odlingsjordar passar för olika grödor och vilken teknisk utrustning som är lämplig att använda.
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Redogörelsen innehåller _____ motiv till varför olika jordar passar för olika grödor och varför olika utrustningar används för olika jordar.
Enkla
Välgrundade
Välgrundade och nyanserade
Eleven redogör också _____ för klimatets, vattnets och vattenkvalitetens betydelse i samband med växtodling samt hur man på bästa sätt påverkar växternas tillgång på vatten.
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
I samband med fältstudier beskriver eleven ______ grödornas utveckling och identifierar _______ ett begränsat antal vanliga ogräs, växtsjukdomar och skadedjur på lantbruksgrödor.
Översiktligt Med viss säkerhet
Utförligt Med viss säkerhet
Utförligt och nyanserat Med säkerhet
Dessutom redogör eleven _____ för de skador som dessa ogräs, växtsjukdomar och skadedjur kan förorsaka samt för lämpliga motåtgärder.
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Redogörelsen innehåller _____ biologiska förklaringar.
Enkla
Välgrundade
Välgrundade och nyanserade
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han ______ den egna förmågan och situationens krav.
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Med säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: