Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gymnasiearbete 2020-2021

Skapad 2020-09-30 15:26 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasiearbete Ekonomiprogrammet
Gymnasieskola 3 Gymnasiearbete

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete

Det finns ingen ämnesplan för gymnasiearbetet, istället är det examensmålen som ska styra hur gymnasiearbetet utformas och vad det innehåller.
E
Syfte/frågeställningar/metod (11h)
Vecka 37- 40. (11h) Fokus på inledning: syfte, frågeställningar och metodval. Eleven söker återkommande respons från den ansvariga läraren. Läraren går igenom arbetet tillsammans med elev.
Godkänt
Tidigare forskning
Vecka 41-48. (19h, 15min) Detta är det mest omfattande momentet under arbetet med fokus på sökande i de sökbaser som vi aktualiserat samt i litteratur och ev. lagstiftning. Under denna fas skall eleven också planera genomförandet av sin utforskning genom att boka tid och liknande.
Godkänt
Metod och verktyg
Vecka 49 - 51 (8h, 15 min) Här arbetar eleven med sina enkäter, intervjufrågor, observationsverktyg eller utgångspunkt till analys av text.
Godkänt
Utforska
Vecka 2 - 4 (8h, 15 min) Här görs själva studien eftersom alla elevers arbete innehåller ny forskning av något slag som inte gjorts på samma sätt tidigare.
Godkänt
Resultat och diskussion
Vecka 5 - 8 (11h) Eleven skriver resultatdelen med fokus på objektivitet, gärna parallellt med elevens subjektiva diskussion. I Diskussionen lyfter eleven upp likheter och skillnader med tidigare forskning. Eleven söker återkommande respons från den ansvariga läraren för att kunna färdigställa rapportens alla delar. Läraren går igenom arbetet tillsammans med elev. Eleven skall ha bestämt titel för gymnasiearbetet som meddelas ansvarig lärare. Max 60 tecken för huvudrubrik. Titel kommer att framgå i examensbevis/studiebevis. Eleven gör en beskrivning av innehållet i gymnasiearbete som på max 250 tecken som lämnas till ansvarig lärare. Beskrivningen kommer att framgå i examensbevis/studiebevis.
Godkänt
Sammanställa
Vecka 10 - 11 (5h, 30 min) Eleven gör de sista delarna av arbetet. Eleven gör gymnasiearbetets framsida (titelsida), sin abstract (på engelska), innehållsförteckningen och fixar layout (enligt mall). Eleven lämnar två papperskopior av sin rapport till ansvarig lärare och lägger in sin rapport via Unikum för vidare sändning till Urkund för granskning.
Godkänt
Opponering
Vecka 12 - 15 (8h, 15 min).Eleven förbereder sig för opponering enligt vår opponeringsmall samt genomför opponeringen i en grupp.
Godkänt
Slutversionen lämnas in
Vecka 16 - 17 (5h, 30 min). Tid för eventuella ändringar av arbetet efter genomförd opponering. Därefter lämnas slutversionen av gymnasiearbetet in i form av papperskopia till den ansvarige läraren.
Godkänt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: