Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi / ÅK7 / Ekologi

Skapad 2020-10-01 11:43 i Västra skolan Falun
Grundskola 7 – 9

I årskurs 7 inser eleverna att människor har många effekter på miljön. I studien av ekologi kommer de att analysera några av dessa effekter och deras konsekvenser, samtidigt som de reflekterar över deras personliga ansvar för att skydda miljön. Under undersökningarna kommer eleverna att observera befintliga ekosystem och undersöka faktorer som kan påverka balanserna i systemet. Eleverna kommer att lära sig hur ett ekosystem består av grupper av växter, djur och andra organismer som inte bara är beroende av varandra utan också av de icke-levande delarna av miljön.

Biologi / ÅK7 / Ekologi

Insats Krävs
E
C
A
Samtala och diskutera
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Söka information
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Resultat, modeller & teorier
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Ekosystem, flöden och kretslopp
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: