Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva reklamationsbrev

Skapad 2020-10-01 13:29 i Rotskärsskolan 7-9 Älvkarleby
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Att utveckla
E
C
A
Innehåll
Min text fungerar i huvudsak som ett reklamationsbrev. Mina förklaringar och argument passar i huvudsak till sammanhanget. Jag har med de flesta delar som ska finnas i ett reklamationsbrev.
Min text passar relativt väl som ett reklamationsbrev. Mina förklaringar och argument passar relativt väl i sammanhanget. Jag har med nästan alla delar som bör finnas i ett reklamationsbrev.
Min text passar väl som ett reklamationsbrev. Mina förklaringar och argument passar väl i sammanhanget. Jag har med samtliga delar som ska finnas i ett reklamationsbrev.
Struktur
Min text är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Jag använder enkel textbindning genom sambandsord, t.ex. och, så, men, när, för.
Min text är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning och inledning. Jag använder utvecklad textbindning genom mer varierade sambandsord, t.ex. jämfört med, däremot och slutsatsen är.
Min text är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning. Min textbindning är välutvecklad.
Språk, stil och skrivregler
Mitt ordval är enkelt men uppvisar en viss variation. Jag upprepar ibland ord och/eller startar meningar på liknande sätt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak och är oftast rätt. Jag följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet och meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Jag varierar med korta och långa meningar samt huvudsatser och bisatser för att skapa ett bra flyt. Jag följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet och meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Jag varierar medvetet med korta och långa meningar för att skapa tempo och ett bra flyt samt utvecklar mina meningar genom att använda både huvudsatser, bisatser och inskjutande bisatser. Jag följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: