Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikproduktion 1

Skapad 2020-10-01 14:25 i S:t Lars Gymnasium Linköping
Matris för bedömningsstöd, kunskapskraven indelade i mindre områden.
Gymnasieskola Musik

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
- Grundläggande bearbetning av ljud med analog och digital teknik.
- Medier för spridning av musikaliska produktioner.
- Koppling och styrning av ljudutrustning vid inspelningar och scenframföranden.
- Grundläggande ljuddesign och teknik vid livemusik.
- Rumsakustik och ljudlära.
- Planering och genomförande av ett musikaliskt produktionsprojekt i samarbete med andra, till exempel vid inspelning av sång eller av akustiska eller elektriska instrument.
- Lagar och regler som gäller konstnärliga produktioner, till exempel upphovsrätt.
- Arbetsmiljöfrågor med fokus på elsäkerhet, ergonomi, hörselvård, belysning, arbetstidsregler och arbetsmiljöregler.

E
C
A
Bearbetning av ljud
Eleven bearbetar såväl analoga som digitala signaler och hanterar teknik för det med tillfredsställande resultat.
Eleven bearbetar såväl analoga som digitala signaler och hanterar teknik för det med tillfredsställande resultat.
Eleven bearbetar såväl analoga som digitala signaler och hanterar teknik för det med tillfredsställande resultat.
Redogöra för spridningsvägar av musikaliska produktioner
Eleven beskriver grundläggande egenskaper hos något medium som vanligen används för att sprida musik.
Eleven beskriver grundläggande egenskaper hos några medier som vanligen används för att sprida musik.
Eleven beskriver grundläggande egenskaper hos flera medium som vanligen används för att sprida musik.
Koppling och styrning av ljudanläggning
Eleven kopplar ihop och styr en given enkel ljudteknik för scenbruk och utför en ljuddesign i samråd med handledare.
Eleven väljer, kopplar ihop och styr en sammansatt ljudteknik för scenbruk och utför en ljuddesign efter samråd med handledare.
Eleven väljer, kopplar ihop och styr en sammansatt ljudteknik för scenbruk och utför en ljuddesign efter samråd med handledare.
Inspelningsteknik
Eleven beskriver översiktligt någon inspelningsteknik, hanterar inspelningsutrustning i styrda situationer och drar enkla slutsatser om faktorer som påverkar det ljudtekniska resultatet.
Eleven beskriver uförligt några inspelningstekniker, hanterar inspelningsutrustning i styrda situationer och drar välgrundade slutsatser om faktorer som påverkar det ljudtekniska resultatet.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat flera inspelningstekniker, väljer och hanterar inspelningsutrustning i fria situationer och drar välgrundade och nyansanserade slutsatser om faktorer som påverkar det ljudtekniska resultatet. Dessutom förutser eleven svårigheter och anpassar sig för att utveckla resultatet.
Redogöra för ljudlära och rumsakustik
Eleven redogör översiktligt för och använder något grundläggande begrepp för rumsakustik och ljudlära samt redogör översiktligt för rumsakustiska förutsättningar i någon känd musikmiljö.
Eleven redogör utförligt för och använder några grundläggande begrepp för rumsakustik och ljudlära samt redogör utförligt för rumsakustiska förutsättningar i några kända musikmiljöer.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för och använder flera grundläggande begrepp för rumsakustik och ljudlära samt redogör utförligt och nyanserat för rumsakustiska förutsättningar i flera kända musikmiljöer.
Planera och genomföra en musikproduktion
Eleven planerar och genomför en musikproduktion i samarbete med andra, och resultatet är tillfredsställande. Eleven uppvisar ett visst konstnärligt uttryck.
Eleven planerar och genomför en musikproduktion i samarbete med andra, och resultatet är tillfredsställande. Dessutom tar eleven något initiativ som utvecklar resultatet. Eleven uppvisar ett konstnärligt uttryck.
Eleven planerar och genomför en musikproduktion i samarbete med andra och resultatet är tillfredsställande. Dessutom tar eleven några initiativ som utvecklar resultatet. Eleven uppvisar ett gott konstnärligt uttryck.
Upphovsrätt
Eleven redogör översiktligt för upphovsrätt för konstnärliga verk
Eleven redogör utförligt för upphovsrätt för konstnärliga verk
Eleven redogör utförligt och nyanserat för upphovsrätt för konstnärliga verk
Arbetsmiljö
Eleven beskriver översiktligt någon viktig förutsättning för en säker arbetsmiljö vid musikproduktion.
Eleven identifierar och beskriver utförligt några viktiga förutsättningar för en säker arbetsmiljö vid musikproduktion.
Eleven identifierar och beskriver utförligt och nyanserat några viktiga förutsättningar för en säker arbetsmiljö vid musikproduktion samt ger förslag på åtgärder för att förbättra arbetsmiljön vid musikproduktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: