Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska 9: Kap 2 (2020)

Skapad 2020-10-02 09:09 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 9 Moderna språk - språkval

Resultatsmatris för testet efter arbetet med kapitel 2 i Genau 4.

Hörförståelse och läsförståelse

Dessa delar finns bland kunskapskraven och bedöms utifrån dessa skrivelser.
0
Du har ännu inte gjort den här delen, alt. du har ännu inte nått lägsta kunskapsnivån.
1
2
3
Hörförståelse
Vad du förstår av tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo
Du kan förstå VANLIGA ord och ENKLA FRASER i
Du kan förstå det HUVUDSAKLIGA INNEHÅLLET och uppfatta TYDLIGA DETALJER
Du kan förstå det HUVUDSAKLIGA INNEHÅLLET och uppfatta VÄSENTLIGA DETALJER
Läsförståelse
Vad du förstår av korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå VANLIGA ord och ENKLA FRASER
Du kan förstå det HUVUDSAKLIGA INNEHÅLLET och uppfatta TYDLIGA DETALJER
Du kan förstå det HUVUDSAKLIGA INNEHÅLLET och uppfatta VÄSENTLIGA DETALJER

Grammatik och vokabulär

Dessa delar är inte betygsgrundande på så sätt att de inte är specificerade i kunskapskraven. Dock finns de med underliggande som del av kunskapskraven. Med ökad grammatikkunskap kommer också ökad förståelse både avi den egna produktionen/interaktionen samt i receptionen av andra.
0
Du har ännu inte gjort den här delen, alt. du har ännu inte nått lägsta kunskapsnivån.
1
2
3
Personliga pronomen
Kunna välja vilket personligt pronomen som passar bäst i en mening. Alternativsvar
Det här visar du stor osäkerhet på och du behöver öva mer.
Du är på väg att kunna det men visar fortfarande osäkerhet. Träna lite mer.
Det här verkar du kunna bra. Glöm inte att repetera ibland.
Prepositioner
Kunna avgöra om olika prepositioner styr ackusativ eller dativ
Det här visar du stor osäkerhet på och du behöver öva mer.
Du är på väg att kunna det men visar fortfarande osäkerhet. Träna lite mer.
Det här verkar du kunna bra. Glöm inte att repetera ibland.
Bisatser
Kunna fortsätta en mening med en bisats och få rätt ordföljd.
Det här visar du stor osäkerhet på och du behöver öva mer.
Du är på väg att kunna det men visar fortfarande osäkerhet. Träna lite mer.
Det här verkar du kunna bra. Glöm inte att repetera ibland.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: