Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris klippning HAVHAV0

Skapad 2020-10-02 10:23 i Anders Ljungstedts Gymnasium Linköping
Hantverk introduktion Frisör
Gymnasieskola 1 Hantverk
E
C
A
1.Färdigheter i att utföra hantverkstekniker
Visar att du kan hålla i saxen och kammen med viss säkerhet. Slutresultatet är näst intill jämnt men kan innehålla vissa felaktigheter som inte har betydelse för slutresultatet. Vid schamponering ser du till att håret är genom sköljt och inga produkter finns kvar i håret. Vid schamponering väljer du produkter i samråd med din handledare och modell.
Visar att du kan hålla i saxen och kammen med viss säkerhet och når ett för ögat jämnt slutresultat,. slutresultatet t är jämnt men kan innehålla vissa felaktigheter som inte har betydelse för slutresultatet. Vid schamponering ser du till att håret är genom sköljt och inga produkter finns kvar i håret. Vid schamponering tar du eget initiativ och väljer dina produkter med viss säkerhet
Visar att du kan hålla i saxen och kammen med säkerhet och når ett för ögat jämnt slutresultat, men resultatet kan innehålla vissa felaktigheter som inte har någon betydelse för slutresultatet Vid schamponering ser du till att håret är genom sköljt och inga produkter finns kvar i håret. Vid schamponering väljer du produkter efter samråd med din modell och tar du eget initiativ
2. Förmåga att beräkna tidsåtgång
Du arbetar inom lektionstiden.
Du arbetar inom lektionstiden.
Du arbetar inom lektionstiden.
3 Färdigheter i att utföra skisstekniker
Du gör en enkel strukturteckning av din klippning.
Du gör en genomarbetad strukturteckning av din klippning.
Du gör en genomarbetad strukturteckning av din klippning.
6.Utvärdering av arbetsprocess och resultat
Du skriver en enkel reflektion av ditt arbete och ger enkla förslag på lösningar som kan förbättra ditt resultat.
Du skriver reflektion av ditt arbete och ger välgrundade förslag på lösningar som kan förbättra ditt resultat.
Du skriver en reflektion av ditt arbete och ger välgrundade och nyanserande förslag på lösningar som kan förbättra ditt resultat.
10, Färdigheter i att utföra service
Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande.
Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller servicesituationer, tar egna initiativ samt motiverar utförligt sitt agerande.
Eleven agerar kundorienterat i nya försäljnings- eller servicesituationer, tar egna initiativ samt motiverar utförligt och nyanserat sitt agerande och ger förslag på alternativa tillvägagångssätt i agerandet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: