Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi HT20

Skapad 2020-10-02 10:22 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola 3 Samhällskunskap
Nivå 1 E
Nivå 2 C
Nivå 3 A
Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
Eleven diskuterar översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan översiktligt redogöra för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
Eleven diskuterar utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan utförligt redogöra för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin. Eleven utvecklar sin redogörelse och förklaring genom att beskriva samband mellan innehållets olika delar samt ur flera olika perspektiv. Detaljerat, förklarande samt ur flera olika perspektiv. Kan vara utöver undervisning och givna källor.
Förmåga att göra en muntlig/skriftlig presentation
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt uttrycka sina kunskaper i sh. Inte detaljerat och tunt på innehåll.
Eleven kan med viss säkerhet på ett strukturerat sätt uttrycka sina kunskaper i sh samt formulera sig självständigt. Detaljerat och förklarande. Eleven uttrycker sig originellt (nyskapande), flera perspektiv utifrån undervisningsmaterialet
Eleven kan med säkerhet … Detaljerat, förklarande samt ur flera olika perspektiv. Kan vara utöver undervisning och givna källor. Utifrån sina analyser ställer eleven dessutom relevanta frågor och upptäcker nya relaterade frågor som har samband med ämnesområdet.
Egna och andras åsikter
Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter
Eleven kan ge nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: