Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris klippning HAVHAV0 Del 2

Skapad 2020-10-02 15:59 i Anders Ljungstedts Gymnasium Linköping
Hantverk introduktion Frisör
Gymnasieskola 1 Hantverk
E
C
A
1.Färdigheter i att utföra hantverkstekniker
Visar att du kan hålla i saxen och kammen med viss säkerhet. Slutresultatet är näst intill jämnt men kan innehålla vissa felaktigheter som inte har betydelse för slutresultatet.
Visar att du kan hålla i saxen och kammen med viss säkerhet och når ett för ögat jämnt slutresultat,. slutresultatet t är jämnt men kan innehålla vissa felaktigheter som inte har betydelse för slutresultatet.
Visar att du kan hålla i saxen och kammen med säkerhet och når ett för ögat jämnt slutresultat, men resultatet kan innehålla vissa felaktigheter som inte har någon betydelse för slutresultatet
Ny aspekt
1. Färdigheter i att utföra hantverkstekniker
Visar att du kan utföra en schamponering med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer eleven produkter och arbetsmetoder utifrån kundens hårkvalitet
Visar att du kan utföra en schamponering med viss säkerhet Efter samråd med handledare väljer eleven produkter och material och arbetsmetoder utifrån kundens hårkvalitet
Visar att du kan utföra en schamponering med säkerhet. Efter samråd med handledare väljer eleven produkter och arbetsmetoder utifrån kundens hårkvalitet
2. Förmåga att beräkna tidsåtgång
Du arbetar inom lektionstiden.
Du arbetar inom lektionstiden.
Du arbetar inom lektionstiden.
3 Färdigheter i att utföra skisstekniker
Du gör en enkel strukturteckning av din klippning.
Du gör en genomarbetad strukturteckning av din klippning.
Du gör en genomarbetad strukturteckning av din klippning.
6.Utvärdering av arbetsprocess och resultat
Du skriver en enkel reflektion av ditt arbete och ger enkla förslag på lösningar som kan förbättra ditt resultat.
Du skriver reflektion av ditt arbete och ger välgrundade förslag på lösningar som kan förbättra ditt resultat.
Du skriver en reflektion av ditt arbete och ger välgrundade och nyanserande förslag på lösningar som kan förbättra ditt resultat.
8. Färdigheter i att sköta och underhålla material, verktyg och maskiner. Det vill säga Färdigheter i hålla i ordning på sin arbetsplats.
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt material, verktyg och maskiner.
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt material, verktyg och maskiner.
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt material, verktyg och maskiner.
9. Färdigheter i att arbeta ergonomiskt och med hänsyn till miljö, arbetsmiljö och säkerhet.
Eleven arbetar på ett ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga arbetskläder.
Eleven arbetar på ett ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga arbetskläder. Eleven utvärderar sin egen arbetsmiljö med enkla omdömen samt ger välgrundade förslag på förbättringar av arbetsmiljön.
Eleven arbetar på ett ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga arbetskläder. Eleven utvärderar sin egen arbetsmiljö med nyanserade omdömen samt ger välgrundade och nyanserade förslag på förbättringar av arbetsmiljön och hur hon eller han själv kan bidra till dessa.
10, Färdigheter i att utföra service
Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande.
Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller servicesituationer, tar egna initiativ samt motiverar utförligt sitt agerande.
Eleven agerar kundorienterat i nya försäljnings- eller servicesituationer, tar egna initiativ samt motiverar utförligt och nyanserat sitt agerande och ger förslag på alternativa tillvägagångssätt i agerandet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: