Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska: läsförståelse och grammatik

Skapad 2020-10-03 08:43 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Den här matrisen fokuserar på elevens grundläggande färdigheter i text- och språkförståelse och vad måste göras för att utveckla sig.
Grundskola 7 Engelska

Läsförståelse och grammatik

Läsförståelse

  • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  • En   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  • En  7-9   Talad engelska och texter från olika medier.
  • En  7-9   Talad engelska med viss regional och social färgning.
  • En  7-9   Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  • En  7-9   Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  • En  7-9   Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
F
E
D
C
B
A
Förstå texter Läsförståelse av texter,: vokabulär, flervalsfrågor och öppna frågor
når för närvarande ej kunskapskraven
kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta enkla och tydliga detaljer i olika slags texter samt översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta i viss mån väsentliga detaljer i olika slags texter samt i viss mån redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med fungerande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i olika slags texter samt välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i olika slags texter samt välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med relativt gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i olika slags texter samt välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Språk och grammatik
når för närvarande ej kunskapskraven
Visar begränsad kunskap om grundläggande grammatik och språkförståelse. Många fel uppstår
Visar i viss månfungerande kunskap om grundläggande grammatik. Många fel uppstår
Visar relativt bra kunskap om grundläggande grammatik och språkförståelse. Några fel uppstår
Visar bra kunskap om grundläggande grammatik och har bra språkförståelse. Få fel uppstår
Visar väldigt bra kunskap om grundläggande grammatik och har bra språkförståelse. Få eller inga fel uppstår.

Utvecklingsområden

Här kan du läsa hur du kan förbättra och utveckla dig. Det finns olika områden.
F
E
D
C
B
A
Textförståelse
Bearbetning och tolkning av texter: hitta huvud ide, viktiga detaljer och sätta allt i sammanhang. Det betyder att du måste fokusera mer när du läser och tolkar innehållet i texterna.
Bearbetning och tolkning av texter: hitta huvud ide, viktiga detaljer och sätta allt i sammanhang. Det betyder att du måste fokusera mer när du läser och tolkar innehållet i texterna.
Bearbetning och tolkning av texter: hitta huvud ide, viktiga detaljer och sätta allt i sammanhang. Det betyder att du måste fokusera mer när du läser och tolkar innehållet i texterna.
Bearbetning och tolkning av texter: hitta huvud ide, viktiga detaljer och sätta allt i sammanhang. Det betyder att du måste fokusera mer när du läser och tolkar innehållet i texterna.
Bearbetning och tolkning av texter: hitta huvud ide, viktiga detaljer och sätta allt i sammanhang. Det betyder att du måste fokusera mer när du läser och tolkar innehållet i texterna.
Bearbetning och tolkning av texter: hitta huvud ide, viktiga detaljer och sätta allt i sammanhang. Det betyder att du måste fokusera mer när du läser och tolkar innehållet i texterna.
Grammatik: verb
Fokusera på böjning av verb i preteritumform (dåtid)
Fokusera på böjning av verb i preteritumform (dåtid)
Fokusera på böjning av verb i preteritumform (dåtid)
Fokusera på böjning av verb i preteritumform (dåtid)
Fokusera på böjning av verb i preteritumform (dåtid)
Fokusera på böjning av verb i preteritumform (dåtid)
Grammatik: adjektiv
Öva på böjning av adjektiv i komparativ och superlativ
Öva på böjning av adjektiv i komparativ och superlativ
Öva på böjning av adjektiv i komparativ och superlativ
Öva på böjning av adjektiv i komparativ och superlativ
Öva på böjning av adjektiv i komparativ och superlativ
Öva på böjning av adjektiv i komparativ och superlativ
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: