Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi skapar en egen Seriefigur!

Skapad 2020-10-04 15:15 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Vi jobbar med att skapa texter som vi sedan gör till en Serie. Vi börjar med att skapa en Seriefigur som vi sedan sätter in i olika händelser, med texter (manus) som stöd. Vi skriver också ett Manus som vi sedan omsätter till att skapa en Serie där den egna seriefiguren placeras i ett sammanhang.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska

Bedömning av Manus, förståelse för hur ett budskap förmedlas och vad som kan "läsas mellan raderna" i en text eller bild.

  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

  • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

  • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand.

  • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

  • Texter som kombinerar ord, bild och ljud.

  • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Ännu ej uppnått förmågan
Fungerande förmåga
Relativt väl fungerande förmåga
Väl fungerande förmåga
Läsa och Skriva - Delge ett budskap
Eleven förmår ännu inte att skriva olika slags texter med begripligt innehåll, fungerande struktur och med viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Läsa och Skriva - Bearbeta innehåll och form
Eleven förmår ännu inte att bearbeta texter eller att ge och ta emot respons på texter.
Eleven har en fungerande förmåga i att bearbeta texter och har också en fungerande förmåga att ge och ta emot respons på texter.
Eleven har en relativt väl fungerande förmåga i att bearbeta texter och att ge och ta emot respons på texter.
Eleven har en väl fungerande förmåga i att bearbeta texter och att ge och ta emot respons på texter.
Läsa och skriva - Disponera och skriva för hand
Eleven förmår ännu inte att skriva med en fungerande handstil eller disponera och redigera sin text för hand.
Eleven har en fungerande handstil, disponerar och redigerar sin text för hand.
Eleven har en relativt väl fungerande handstil, disponerar och redigerar sin text relativt väl.
Eleven har en väl fungerande handstil och disponerar och redigerar sin text väl.
Berättande texter/Sakprosa - Miljö och personbeskrivningar
Eleven förmår ännu inte att skriva en text med gestaltningar, beskrivningar eller sammanhållande handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltningar, beskrivningar och en har enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltningar, beskrivningar och en utvecklad handling
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltningar, beskrivningar och har en välutvecklad handling.
Berättande texter - Kombinationer av text, bild och ljud.
Eleven förmår ännu inte att kombinera ord, bild och ljud i sin text.
Eleven har en fungerande förmåga att kombinera ord, bild och ljud i sin text.
Eleven har en relativt väl fungerande förmåga att kombinera ord, bild och ljud i sin text.
Eleven har en väl fungerande förmåga att kombinera ord, bild och ljud i sin text.
Språkbruk - Ord, symboler, känslor och nyanser.
Eleven förmår ännu inte att använda språk, symboler och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
Eleven har en fungerande förmåga att använda språk, symboler och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
Eleven har en relativt väl fungerande förmåga att använda språk, symboler och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
Eleven har en väl fungerande förmåga att använda språk, symboler och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: