Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning av kunskapskrav i svenska åk 6

Skapad 2020-10-04 19:36 i Djupedalskolan Härryda
Tabellen visar vad vi tränar i ämnet svenska och SO för att nå kunskapskraven i svenska åk 6.
Grundskola 6 Svenska

I den här tabellen kan du se hur du ligger till i alla olika kunskapskrav som finns i ämnet svenska. De handlar om hur du kan kan LÄSA, SKRIVA, TALA och LYSSNA.
Vi tränar de olika momenten under lektioner både i svenska och SO.

Du behöver träna mer för att nå godtagbara kunskaper
Du har nått betygsnivå E
Du har nått betygsnivå C
Du har nått betygsnivå A
Du kan läsa med flyt. Du betonar och kan läsa med inlevelse.
Du använder olika lästrategier för att förstå texterna. Du visar att du förstår innehållet i texten genom att svara på frågor som ställs både på, mellan och bortom raderna.
Du kan utifrån egna erfarenheter resonera om vilket budskap texten har (vill författaren säga något med sin text.) Du kan beskriva din upplevelse av texten. (Fick texten dig att fundera på något? Lärde du dig något?)
Du kan skriva berättande texter.
Du kan skriva andra typer av texter t.ex instruerande, fakta, argumenterande.....
Du visar att du kan kombinera texter du skriver med t.ex bilder, diagram för att förstärka och levandegöra dina texter.
Du kan stava och använda skrivregler.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter.
Du kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser av olika slag.
Du kan söka, välja ut och kan sammanställa information från några olika källor. Du skriver då egna formuleringar.
Du kan resonera om källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: