Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriftlig förmåga (referat)

Skapad 2020-10-04 20:49 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola 1 Svenska
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Struktur och tydlighet
Eleven kan skriva ett referat som är sammanhängande och begripligt.
Eleven kan skriva ett referat som är sammanhängande och begripligt. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Eleven kan skriva ett referat som är sammanhängande, begripligt och väldisponerat. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Språk
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Skriva referat
Eleven kan läsa, reflektera över och göra en enkel sammanfattning av en text, samt skriva en text som anknyter till det lästa (ett referat). Referatet är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra en sammanfattning av en text, samt skriva en text som lyfter fram huvudtanken i det lästa (ett referat). Referatet är anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra en sammanfattning av en text, samt skriva en egen text som lyfter fram huvudtanken i det lästa. Referatet är anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Hantering av källor
Eleven värderar och granskar med viss säkerhet en källa kritiskt, samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven värderar och granskar med viss säkerhet en källa kritiskt, samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven värderar och granskar med viss säkerhet en källa kritiskt, samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: