Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

kapitel Geometri, åk 8_år2020

Skapad 2020-10-05 14:21 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 8 Matematik
E
C
A
Problemlösning (P)
Hur väl du använder samband och generaliseringar. Din val av strategi/metod för att lösa uppgiften. Hur väl du kan lösa en uppgift där lösningsmetoden inte är given i frågeställningen.
tillfredsställande Du kan lösa enkla problemlösningar som handlar om längder, areor och volym. Du kan någon metod för att lösa problemlösning.
god Du kan lösa enkla och svårare problemlösningar som handlar om längder, areor och volym. Du löser de flesta uppgifterna rätt och visar hur du har räknat. Du använder strategier som passar i uppgiften.
mycket god Du är trygg i att lösa både enkla och svåra problemlösningar som handlar om längder, areor och volym. Du väljer en strategi som leder till ett svar snabbare. Du är trygg i att använda formler.
Begrepp (B)
I vilken grad du visar kunskaper om matematiska begrepp och samband mellan dessa.
ganska bra förståelse Du känner till de nya begreppen med använder vardagliga ord i dina förklaringar. Du kan visa de olika begrepp på bilder. Du kan räkna på area och volym.
god förståelse Du känner till de nya begreppen och använder dem i dina förklaringar. Du rita bilder och kan visa begreppen på bilderna. Du kan med trygghet räkna areor och volym på olika figurer. Ibland gör du små misstag i beräkningar och använder då och då enheterna.
mycket god förståelse Du är trygg med alla nya begrepp. Du kan rita bilder och kan visa alla begrepp på bilderna. Du är mycket trygg i dina beräkningar för areor och volym.
Metoder (M)
Kvaliteten på metoder du använder, hur väl procedurer och beräkningar genomförs. Med metod menas genomförande av metod/procedur.
tillfredsställande Du kan någon metod som gör möjligt att räkna ut en uppgift.
goda Du kan flera metoder som gör att du kan välja bland för att kunna lösa en uppgift. Du väljer den metod som passar bättre.
du är trygg i dina beräkningar Du kan alla metoder och kan välja mest effektivaste.
Resonemang (R)
Kvaliteten på dina slutsatser, analyser och reflektioner och andra former av matematiska resonemang.
tillfredställande Du reflekterar något i dina uppgifter, visar hur du löser uppgifterna.
ganska utvecklade Du utvecklar dina reflektioner, visar alla uträkningar som är ganska bra strukturerade. Du försöker analysera dina svar, t ex om dem är rimliga.
djupa, rätta resonemang Du fördjupar dig i dina beräkningar/reflektioner. Du använder bokstäver/formler vid beräkningar. Du skriver med enheterna.
Kommunikation (K)
Kvaliteten på din redovisning och hur väl du använder matematiskt språk och uttrycksformer.
du redovisar dina beräkningar
du är strukturerad och redovisar dina beräkningar så att man förstår dina tankar.
du använder mycket gott matematiskt språk när du redovisar dina beräkningar/tankar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: