Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet på land

Skapad 2020-10-05 17:18 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Vi läser om Sveriges natur. Fjäll, skog, och jordbruksmark.
Grundskola 4 – 6 Biologi

Sveriges naturtyper från norr till söder.

Du kan ännu inte
Du är på väg
Kan
kan mer än
Ny nivå
Artkunskap
Du är osäker på att känna igen och kunna namnge träd/växter/djur (rovdjur/bytesdjur) i skogen.
Du kan namnge några få träd och djur som lever i skogen.
Du känner igen och kan namnge flera träd/växter/djur(rovdjur/bytesdjur) i skogen.
Du känner igen och kan namnge fler än fem träd/växter/djur(rovdjur/bytesdjur) i skogen.
Träd
Du är osäker på hur lövträden och barrträden skiljer sig åt.
Du kan ge ett exempel på skillnaden mellan lövträden och barrträden.
Du kan ge två exempel på skillnader mellan lövträden och barrträden.
Du kan ge tre exempel på skillnader mellan lövträden och barrträden.
Skogstyper
Du är osäker på vilka skogstyper vi har i Sverige.
Du kan namnge och redogöra för två olika skogstyperna i Sverige.
Du kan namnge och redogöra för de tre olika skogstyperna i Sverige.
Du kan namnge och redogöra för de tre olika skogstyperna vi har i Sverige. Du kan också förklara vad man menar med en en urskog.
Skogsvård
Du är osäker på varför skogen är viktig för människan.
Du kan ge ett exempel på varför skogen är viktig för människan.
Du kan ge minst två exempel på varför skogen är viktig för människan.
Du kan ge flera exempel på varför skogen är viktig för människan.
skogsbruk
Du är osäker på vad människan använder skogen till.
Du kan ge ett exempel på vad människan använder skogen till.
Du kan ge två exempel på vad människan använder skogen till.
Du kan ge tre eller flera exempel på vad människan använder skogen till.
Näringskedjan
Du är osäker på vad en näringskedja är.
Du vet vad en näringskedja är och kan ge ett exempel på en sådan.
Du vet vad en näringskedja är och kan ge två exempel på en sådan.
Du kan ge flera exempel på olika näringskedjor som finns i Sverige.
Jordbruk
Du är osäker på vad man menar med jordbruk.
Du kan nämna en typ av jordbruksmarker.
Du kan nämna två typer av jordbruksmarker.
Du kan nämna tre typer av jordbruksmarker.
Odlingsmark
Osäker på vad man odlar på åkrar i Sverige.
Kan nämna minst två grödor man odlar i Sverige.
Kan nämna minst fyra grödor man odlar i Sverige.
Kan nämna fem eller flera grödor man odlar i Sverige.
Fjället
Osäker på var fjällområdet ligger och vet inget om det.
Kan nämna var fjällområdet finns i Sverige, och kan berätta minst en sak om området.
Känner till Sveriges fjällområde och kan namnge minst två växter och djur som lever där.
Kan berätta om fjällområdets klimat, djur och växter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: