Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aritmetik 1, åk3 Gruvrisskolan

Skapad 2020-10-05 17:08 i Gruvrisskolan Falun
Aritmetik handlar om vad tal är, hur det fungerar och hur du använder dem, alltså räknar med dem.
Grundskola 3 Matematik

Träningsnivå
Start-/grundnivå
Godtagbar nivå
======>
Tiotalsövergång vid addition
Tränar på att räkna med tiotalsövergång vid addition 0-20. 8+3 5+9
Kan räkna med tiotalsövergång vid addition 0-20. 8+3 5+9
Kan räkna med tiotalsövergång vid addition 0-100. 38+5 78+7
Kan förklara hur du räknar med tiotalsövergång vid addition 0-100.
Tiotalsövergång vid subtraktion.
Tränar på att räkna med tiotalsövergång vid subtraktion 0-20. 12-7 14-9
Kan räkna med tiotalsövergång vid subtraktion 0-20. 12-7 14-9
Kan räkna med tiotalsövergång vid subtraktion 0-100. 84-7
Kan förklara hur du räknar med tiotalsövergång vid subtraktion 0-100.
Begrepp + och -
Tränar på att använda begreppen addition och subtraktion i samtal.
Kan använda begreppen addition och subtraktion.
Använder begreppen addition och subtraktion i samtal. Kan använda begreppen term, summa och differens matematiskt riktigt.
Använder begreppen addition, subtraktion, term, summa och differens matematiskt riktigt i samtal.
Hundrarutan (hundratavlan)
Tränar på att använda hundrarutan (hundratavlan) som hjälpmedel vid addition med huvudräkning. 23+30 39+24
Kan använda hundrarutan (hundratavlan) som hjälpmedel vid addition med huvudräkning. 23+30 39+24
Kan använda hundrarutan (hundratavlan) som hjälpmedel vid både addition och subtraktion med huvudräkning. 23+30 eller 39+24 69- 42 eller 54- 27
Kan förklara hur du använder hundrarutan (hundratavlan) som hjälpmedel vid både addition och subtraktion med huvudräkning.
Stegvis beräkning + och -.
Tränar på att räkna stegvis beräkning i addition. 32 + 33 = 32 + 30 + 3 = 62 + 3 = 65 49 + 46 = 49 + 40 + 6 = 89 + 6 = 95
Kan räkna stegvis beräkning i addition. 32 + 33 = 32 + 30 + 3 = 62 + 3 = 65 49 + 46 = 49 + 40 + 6 = 89 + 6 = 95
Kan använda stegvis beräkning vid både addition och subtraktion med huvudräkning. 99 - 32 = 99 - 30 - 2 = 69 - 2 = 67 61 - 52 = 61 - 50 - 2 = 11 - 2 = 9
Kan förklara mina stegvisa beräkningar vid både addition och subtraktion
Kan talen.
Ramsräkna, talet före/efter, vad står siffrorna i talet för, skriva talen med siffror.
Tränar på talen 0-100 Tränar på att benämna ental, tiotal, hundratal.
Kan talen 0-100 Benämner ental, tiotal, hundratal.
Kan talen 0-1000. Benämner ental, tiotal, hundratal , tusental
Kan talen 0-1000000. Benämner alla talsorter
Algoritm/Uppställning
addition
Tränar på addition med uppställning utan minnessiffra. 456 + 123
Kan addition med uppställning utan minnessiffra. 456 + 123
Kan addition med uppställning av två tal och minnessiffra. 456 + 275
Kan addition med uppställning av fler än två tal och minnessiffra. 456 243 + 45
Algoritm/Uppställning
subtraktion
Tränar på subtraktion med uppställning utan växling. 789 - 75
Kan subtraktion med uppställning utan växling. 789 - 75
Kan subtraktion med uppställning och växling. 774 - 79
Kan växla över noll i subtraktion. 206 -63 och
Algoritm/Uppställning
subtraktion mera
---
---
---
Kan räkna med tre termer med uppställning. 765 - 543 - 121 =
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: