Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

hund 1

Skapad 2020-10-06 10:54 i Stiernhooksgymnasiet Rättvik GY
Gymnasieskola 1 – 3 Hundkunskap
Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Inte godkänt eller uppvisat moment
F
aspekt
Eleven namnger några vanliga hundraser
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
aspekt
Eleven namnger några vanliga hundraser och beskriver ------- deras egenskaper och användningsområden.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
aspekt
eleven beskriver översiktligt olika verksamhetsområden så som tävlingsgrenar och servicearbeten för olika typer av hundar.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
aspekt
Eleven följer arbetsinstruktioner och sköter och hanterar ---------- med handledare hundar på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt.
i samråd
efter samråd
efter samråd
aspekt
I samband med arbete med hundar observerar eleven hundars beteende samt redogör-------- för deras mentala egenskaper och för tecken på normalt och avvikande beteende.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
aspekt
eleven redogör ------översiktligt för faktorer som bidrar till en god miljö för hundar
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
aspekt
eleven redogör ------ för hundar näringsbehov.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
aspekt
Eleven redogör ----- för hundars anatomi och fysiologi
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
aspekt
Eleven redogör ----- för vanliga skador och sjukdomar hos hundar.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
aspekt
eleven redogör ---- för hundars reproduktion och uppfödning av hundar
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
aspekt
eleven redogör ---- grundläggande metoder för hundars fostran och träning.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
aspekt
eleven sköter och hanterar ----- med handledare anläggningar och utrustning.
i samråd
efter samråd
efter samråd
aspekt
I arbetet löser eleven ----- med handledare de problem som uppstår.
i samråd
efter samråd
efter samråd
aspekt
Eleven arbetar ergonomiskt med hundar, tillhörande utrustning och vistelsemiljöer.
på ett bra sätt
på ett bra sätt
på ett bra sätt
brister finns
aspekt
eleven redogör ----- för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
översiktligt
utförligt
utförligt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: