Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav/bedömning

Skapad 2020-10-06 13:47 i Konradsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Bild

BILDSPRÅK

Bildspråk är på det sätt som budskap framförs i ditt bildarbete. Bildspråk är uppbyggt på bildelement, bildkomposition, material- & teknikanvändning och olika slags tecken.
E
C
A
BILDSPRÅK
Hur utvecklat bildspråket är och om man förstår ditt arbetes budskap Bildspråk är på det sätt som budskap framförs i ditt bildarbete. Bildspråk är uppbyggt på bildelement, bildkomposition, material- & teknikanvändning och olika slags tecken. Budskap är det som bilden berättar, dess syfte - vad vill du berätta med dittarbete? Hur väl framgår det?
Du har ett ENKELT bildspråk och man förstår ditt arbetes budskap
Du har ett UTVECKLAT bildspråk och man förstår ditt arbetes budskap
Du har ett VÄLUTVECKLAT bildspråk och man förstår ditt arbetes budskap

PRODUKTEN

E
C
A
MATERIAL & TEKNIK
Hur bra du har använt tekniker, verktyg och material Teknik är specifika sätt att använda material & verktyg på, t.ex. vått på vått inom akvarell och tempera, skuggning, stompotion etc. Verktyg och material är det du använder för att skapa två- och tredimensionella bilder, t.ex. sax, papper, penslar, canvas, blyertspenna, kol, stompf, pennvässare etc.
Du har använt teknikerna, verktygen och materialen på ett OK sätt materialet.
Du har använt teknikerna, verktygen och materialen på ett OLIKA och BRA sätt
Du har använt teknikerna, verktygen och materialen på ett OLIKA, MYCKET BRA och PÅHITTIGA sätt
FÄRG, FORM & KOMPOSITION
Hur bra du har använt och kombinerat färg/gråskala, form och komposition. Färg & form är två bildelement som utgör bildspråkets byggstenar. Andra bildelement är exempelvis ytor, linjer, rum, valör, figur, textur, djupverkan etc. Bildelementen kan utnyttjas för att uttrycka specifika saker (t.ex. olika färger berättar olika saker).
Du har använt och kombinerat färg/gråskala, form och komposition på ett OK sätt
Du har använt och kombinerat färg/gråskala, form och komposition på ett BRA sätt.
Du har använt och kombinerat färg/gråskala, form och komposition på ett MYCKET BRA sätt
GENOMARBETAT
Hur genomarbetat ditt arbete är. Genomarbetat är hur noggrant, genomgående och grundligt ett bildarbete har arbetats fram.
Ditt arbete är LITE genomarbetat
Ditt arbete är GANSKA genomarbetat
Ditt arbete är NOGGRANT genomarbetat.

PROCESSEN

E
C
A
PRÖVA OCH OMPRÖVA
På vilket sätt du har prövat tekniker, verktyg och material. Prövat är när man har när man testar, använder och undersöker något (experimenterar).
Du har PRÖVAT teknikerna, verktygen och materialen.
Du har PRÖVAT OCH OMPRÖVAT teknikerna, verktygen och materialen.
Du har PRÖVAT och OMPRÖVAT teknikerna, verktygen och materialen MED EN TYDLIG PLAN.
IDEUTVECKLING
Hur självständigt du har utvecklat egna idéer Självständigt är förmågan att kunna agera och ta beslut utan att (ständigt) fråga andra till råds.
Du har HJÄLPT TILL att utveckla egna idéer.
Du har utvecklat egna idéer MED LITE hjälp.
Du har utvecklat egna idéer SJÄLVSTÄNDIGT.
DRIVKRAFT
Hur självständigt du har fått arbetet att gå framåt. Självständigt är förmågan att kunna agera och ta beslut utan att (ständigt) fråga andra till råds.
Du har fått arbetet att gå framåt genom att ha HJÄLPT TILL att ge förslag och välja arbetssätt
Du har fått arbetet att gå framåt genom att ge förslag och välja arbetssätt SOM HAR ÄNDRATS LITE
Du har fått arbetet att gå framåt SJÄLVSTÄNDIGT .

REFLEKTERA

E
C
A
PRESENTATION
Hur bra du har anpassat din presentation till uppgiftens syfte. Anpassat är när man förändrar något för att passa bättre till aktuella situationer. Presentation är när man visar upp eller framför sitt arbete. Ni kommer att få presentera bildarbeten på olika sätt vilket varierar från arbetsområde till arbetsområde: en vernissage, en tidning, en digital presentation, en muntlig presentation o.s.v. Varje situation har sina unika kvalitéer.
Du har presenterat ditt arbete med LITE anpassning till uppgiftens syfte.
Du har presenterat ditt arbete med GANSKA BRA anpassning till uppgiftens syfte
Du har presenterat ditt arbete med BRA anpassning till uppgiftens syfte
UTVÄRDERING
Hur utvecklat du kan ge omdömen om din arbetsprocess - och - hur komplexa samband du kan se mellan ett arbetes uttryck, innehåll, funktion och kvalité. Samband är hur olika delar hänger ihop och är kopplade till varandra. Omdömen (åsikter, tankar, tycken) är ens förmåga att bedöma något. Arbetsprocess är hur arbetsgången, hur man har jobbat, har sett ut från start till slut. Uttryck är vad en bild berättar. Innehåll är hur en bild ser ut (färg, form, bildelement, tecken, motiv). Funktion är vad för syfte bilden har. Kvalité är hur bra något är/vad dess värde är.
Du kan ge ENKLA omdömen om din arbetsprocess - och - du kan se ENKLA samband mellan ett arbetes uttryck, innehåll, funktion och kvalité
Du kan ge UTVECKLADE omdömen om din arbetsprocess - och - du kan se GANSKA KOMPLEXA samband mellan ett arbetes uttryck, innehåll, funktion och kvalité
Du kan ge VÄLUTVECKLADE omdömen om din arbetsprocess - och - du kan se KOMPLEXA samband mellan ett arbetes uttryck, innehåll, funktion och kvalité

ANALYSERA

E
C
A
BILDANALYS
Hur utvecklat du kan ge och underbyggda resonemang om bilder - och - hur utvecklat du kan beskriva bilders och verks uttryck, innehåll och funktion
Du kan ge ENKLA och LITE underbyggda resonemang om bilder - och - du kan på ett ENKELT sätt beskriva bilders och verks uttryck, innehåll och funktion
Du kan ge GANSKA UTVECKLADE och BRA underbyggda resonemang om bilder - och - du kan på ett UTVECKLAT sätt beskriva bilders och verks uttryck, innehåll och funktion
Du kan ge VÄLUTVECKLADE och väl underbyggda resonemang om bilder - och - du kan på ett VÄLUTVECKLAT sätt beskriva bilders och verks uttryck, innehåll och funktion
ORD OCH BEGREPP
Hur bra du använder ord och begrepp som tillhör bildämnet
Du använder ord och begrepp som tillhör bildämnet på ett OK sätt
Du använder ord och begrepp som tillhör bildämnet på ett BRA sätt
Du använder ord och begrepp som tillhör bildämnet på ett MYCKET BRA sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: