Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO år 1-3

Skapad 2020-10-06 15:09 i Freinetskolan Mimer Freinet
En matris med kunskapskraven i NO att använda för åk 1-3.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)

En matris med kunskapskraven i NO att använda för åk 1-3.

Insats krävs
Kunskapskrav
Samband i naturen
 • NO   3
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
Årstider, förändrignar och livscykler
 • NO   3
I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
Människan
 • NO   3
Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
Tyngdkraft, friktion och jämvikt
 • NO   3
Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Material
 • NO   3
Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
Ljus och ljud, vatten och luft
 • NO   3
Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
Naturen i skönlitteratur, myter och konst
 • NO   3
Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Fältstudier och undersökningar
 • NO   3
Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
Observera, namnge och sortera näringskedjor
 • NO   3
Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Solen och månen
 • NO   3
Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Sortera och separera
 • NO   3
Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
Jämföra resultat
 • NO   3
I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
Dokumentera
 • NO   3
Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: