Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sakprosatexter

Skapad 2020-10-06 16:45 i Utsäljeskolan Huddinge
Beskrivande, förklarande, återgivande, instruerande och argumenterande texter
Grundskola 4 – 6 Svenska

Beskrivande,förklarande, återgivande, instruerande och argumenterande texter

Beskrivande, förklarande och återgivande texter.

På väg
Söker, väljer ut och sammanställer
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Söker och samlar information från två olika källor och får med det viktigaste. Använder något av de källkritiska sätten att avgöra hur användbar informationen verkar och berättar kort om det.
Söker och samlar relevant information från olika källor. Använder några av de källkritiska sätten att avgöra hur användbar informationen verkar och berättar om det.
Söker och samlar relevant information från olika källor. Använder flera av de källkritiska sätten att avgöra hur användbar informationen verkar och berättar utförligt om det.
Ämnesspecifika begrepp
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Använder oftast egna formuleringar och några ämnesspecifika begrepp.
Skriver med egna formuleringar, utvecklade beskrivningar och flera ämnesspecifika begrepp.
Skriver med egna formuleringar, välutvecklade beskrivningar och flera ämnesspecifika begrepp.
Struktur
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Har fungerande struktur. Använder lämpliga rubriker och bilder som i viss mån förtydligar texten.
Har tydlig struktur. Rubriker, bilder och bildtexter har koppling till texten och förstärker och förtydligar texten.
Har tydlig struktur. Rubriker, bilder och bildtexter har tydlig koppling till texten, och förstärker och förtydligar den.

Instruerande texter t.ex. recept och instruktioner

På väg
Struktur och tydlighet
Instruktionen är relativt tydlig och lätt att följa. Listar material. Får med de flesta stegen i rätt ordning.
Listar material och mängd under en rubrik. Har med alla steg i rätt ordning.
Instruktionen är mycket tydlig och lätt att följa. Listar på ett tydligt sätt material och mängder under en rubrik. Har med alla steg, ger tydliga instruktioner för hur och när varje steg ska utföras.
Ämnesspecifika ord
.Använder en del ämnesspecifika ord och verb i imperativ. Binder ihop texten med ord som och, också, dessutom.
Använder ämnesspecifika ord för material och måttangivelser. Använder verb i imperativ och sambandsord som medan, under tiden.
Använder ämnesspecifika ord, verb i imperativ och ett varierat urval av sambandsord.

Argumenterande texter

På väg
Argumenterar
Budskapet framträder relativt tydligt och stöds av något argument.
Budskapet är tydligt, motiverar sin åsikt med flera olika argument.
Budskapet är tydligt. Ger flera argument, redovisar fördelar och nackdelar, och ser saker ur olika perspektiv.

Språkriktighet, stavning, omdömen och bearbetning. Gäller alla typer av texter

På väg
Språkriktighet och stavning
I stort sett korrekt meningsbyggnad, mycket lite talspråk eller vardagliga inslag. Vanliga ord är rättstavade.
Meningsbyggnaden är riktig och till dels varierad. Du håller dig till skriftspråk. Är relativt säker på stavning.
Korrekt skriftspråk och meningsbyggnad med variation. Stavar med säkerhet.
Omdömen och bearbetning
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Kan ge enkla omdömen och göra enkla förbättringar av sin text.
Ger utvecklade omdömen om vad som är bra och vad som kan förbättras, bearbetar sina texter utifrån respons från andra
Ger välutvecklade omdömen, om vad som är bra och på vad som kan förbättras, ger förslag och exempel på förbättringar, och bearbetar sina texter utifrån respons från andra
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: