Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Referat

Skapad 2020-10-06 21:27 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Syftet med att skriva ett referat är att sammanfatta huvudpoängen i en längre text. Språket i ett referat ska vara objektivt och neutralt, alltså inga egna åsikter.
Grundskola 8 – 9 Svenska

Bedömningsstöd referat

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Innehåll
Innehållet i det refererade framgår.
Innehållet i det refererade framgår tydligt. Texten är relativt informationstät och i stort sett fri från författarens åsikter.
Innehållet i det refererade framgår tydligt. Texten är informationstät, koncentrerad och fri från författarens åsikter Texten är objektiv och tar upp olika perspektiv utan att värdera dessa
Struktur och textbindning
Texten är sammanhängande, begriplig. Struktur: Rubrik, inledning och ett avslut.
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel Texten har en enkel struktur som fungerar ganska väl.
Texten är sammanhängande och har en utvecklad textbindning (t.ex. är det relativt lätt att följa med när skribenten sammanfattar, refererar och citerar). Texten har en tydlig struktur som passar ett referat relaivt väl (t.ex. med inledning med vad som refereras, källorna … och en avslutning). Texten är styckeindelad
Texten är koncentrerad, sammanhängande och har en välutvecklad textbindning som passar ett referat (t.ex. är det lätt att följa med när skribenten sammanfattar, refererar och citerar). Texten är välstrukturerad (t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning, en effektiv inledning med vad som refereras, källorna …och en avslutning som passar ett referat).
Källhänvisningar
När? Vad? Vem? Var?
Har med två källhänvisningar.
Har med tre fyra källhänvisningar
Skriver alla källhänvisningar på ett korrekt sätt.
Ny aspekt
Referatmarkörer
Du använder en till två referatmarkörer
Du använder fler än två referatmarkörer
Du använder fler än tre passande referatmarkörer på ett korrekt sätt
Ny aspekt
Citat
inget citat
ett-två citat
ett-två citat som användes på ett korrekt sätt
Språk och stil
objektivt, sakligt och formellt språk Meningsbyggnaden: långa och korta meningar, bisatser och inleder meninmeningar på olika sätt
Ordvalet är enkelt och någorlunda sakligt Meningsbyggnaden är till stor del korrekt Tempusbruket stör inte förståelsen av texten.
Ordvalet är varierat och passar till ett referat. Meningsbyggnaden är varierad och fungerar relativt väl Tempus används på ett korrekt sätt i större delen av texten.
Ordvalet är varierat och passar till ett referat väl. Meningsbyggnaden är varierad och välfungerande Tempus används korrekt.
Skrivregler
Eleven följer till stor del skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Helhetsbedömning
Innehåll och form i texten fungerar i huvudsak som ett referat för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i texten fungerar relativt väl som ett referat för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i texten fungerar väl som ett referat för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: