Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi

Skapad 2020-10-07 07:28 i Färlövs skola Kristianstad
Lärandematris - Skogen åk 4
Grundskola 4 Biologi

Lärandematris - Skogen åk 4

Jag....
Jag....
Jag....
Jag....
Undersöka
... behöver stöd när jag ska göra enkla undersökningar.
... kan göra enkla undersökningar utifrån en planering.
... kan göra enkla undersökningar utifrån en planering och lägga till något så att undersökningen förbättras.
Dra slutsatser
... behöver stöd för att kunna se likheter och skillnader mellan olika djur.
... kan se 2 likheter och 2 skillnader mellan olika djur.
... kan beskriva med detaljer 3 skillnader och 3 likheter mellan oika djur.
... kan beskriva med detaljer 3 skillnader och 3 likheter mellan olika djur. Likheterna och skillnaderna är annan fakta än utseendet.
Beskriva samband
- en näringskedja - hur svampar samarbetar med träd.
... behöver stöd när jag ska beskriva samband.
... kan beskriva samband på ett enkelt sätt.
... kan beskriva samband på ett utvecklat sätt.
... kan beskriva samband på ett utvecklat sätt och kan se hur olika samband hänger ihop.
Begrepp
... behöver stöd när jag ska använda begrepp.
... kan använda några begrepp t.ex. barrskog, rovdjur, näringskedja.
... kan använda flera begrepp t.ex. barrskog, urskog, rovdjur, bytesdjur, nedbrytare.
... kan använda alla begrepp i kapitlet (s.21).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: