Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 6. TALUPPFATTNING och TALS ANVÄNDNING. PROV 1. Okt Ht20

Skapad 2020-10-07 09:55 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Utvärdering av matematikprovet. Här bedöms kvalitén på lösningarna på de i provet ingående uppgifterna. Det är varierande svårhetsgrad på de olika uppgifterna. En del uppgifter är på grundnivå medan andra är mer komplicerade.
Grundskola 7 Matematik

Utvärdering av matematikprovet.
Här bedöms kvalitén på lösningarna på de i provet ingående uppgifterna. Det är varierande svårhetsgrad på de olika uppgifterna. En del uppgifter är på grundnivå medan andra är mer komplicerade.

Begrepp

Hur du kan använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Problemlösning och metod

Hur du väljer och använder lämpliga matematiska metoder och strategier för att göra beräkningar och lösa problem med hjälp av matematik, Hur du genomför procedurer och beräkningar. Hur du tolkar resultat och drar slutsatser. Hur du värdera valda strategier och metoder,

Resonemang och kommunikation

Kvaliteten på din redovisning. Hur du använder matematiska uttrycksformer (språk och representation). Hur du för och följer matematiska resonemang. Hur du argumenterar och redogör för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Uppgift 1

BEGREPP
Inte gjort/inte visat/ gjort fel
E

Uppgift 2

BEGREPP
Inte gjort/inte visat/ gjort fel
E

Uppgift 3

METOD
Inte gjort/inte visat/ gjort fel
E

Uppgift 4

BEGREPP
Inte gjort/inte visat/ gjort fel
E

Uppgift 5

METOD
Inte gjort/inte visat/ gjort fel
C

Uppgift 6

MRTOD
Inte gjort/inte visat/ gjort fel
E

Uppgift 7

METOD
Inte gjort/inte visat/ gjort fel
C

Uppgift 8

METOD
Inte gjort/inte visat/ gjort fel
E
KOMMUNIKATION
Inte gjort/inte visat/ gjort fel
E

Uppgift 9

METOD
Inte gjort/inte visat/ gjort fel
E
KOMMUNIKATION
Inte gjort/inte visat/ gjort fel
E

Uppgift 10

METOD
Inte gjort/inte visat/ gjort fel
E
KOMMUNIKATION
Inte gjort/inte visat/ gjort fel
E

Uppgift 11

BEGREPP
Inte gjort/inte visat/ gjort fel
E
METOD
Inte gjort/inte visat/ gjort fel
E

Uppgift 12

PROBLEMLÖSNING
Inte gjort/inte visat/ gjort fel
E
BEGREPP
Inte gjort/inte visat/ gjort fel
C
METOD
Inte gjort/inte visat/ gjort fel
C

Uppgift 13

PROBLEMLÖSNING
Inte gjort/inte visat/ gjort fel
C
METOD
Inte gjort/inte visat/ gjort fel
C
KOMMUNIKATION
Inte gjort/inte visat/ gjort fel
C

UPPGIFT 14

PROBLEMLÖSNING
Inte gjort/inte visat/ gjort fel
C
MET0D
Inte gjort/inte visat/ gjort fel
C
A
KOMMUNIKATION
Inte gjort/inte visat/ gjort fel
A

Uppgift 15

PROBLEMLÖSNING
Inte gjort/inte visat/ gjort fel
C
A
BEGREPP
Inte gjort/inte visat/ gjort fel
C
KOMMUNIKATION
Inte gjort/inte visat/ gjort fel
C
A

Uppgift 16

PROBLEMLÖSNING
Inte gjort/inte visat/ gjort fel
C
A
METOD
Inte gjort/inte visat/ gjort fel
C
KOMMUNIKATION
Inte gjort/inte visat/ gjort fel
A

..............................................................................................................
......................................................................................................................................................
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: