Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärmatris:HAVHNT02: Produktkunskap

Skapad 2020-10-07 12:23 i Anders Ljungstedts Gymnasium Linköping
Matris över område: Produktkunskap, former på naglar och användning av tipp vid förlängning.
Gymnasieskola Hantverk

HAVHNT02:Produktkunskap, former och tippar

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Kursmål 1
Färdigheter i att utföra hantverkstekniker. Färdigheter i att planera, välja och använda lämpliga material, tekniker, verktyg och maskiner.
Eleven gör i samråd med handledare naglar med konstmaterialet gel med förlängning med hjälp av tipp. Eleven organiserar sitt arbetsbord och genomför sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer eleven vilken gel som används.
Eleven gör efter samråd med handledare naglar med konstmaterialet gel med förlängning med hjälp av tipp. Eleven organiserar sitt arbetsbord och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Med samråd med handledare väljer eleven vilken gel som används.
Eleven gör självständigt naglar med konstmaterialet gel med förlängning med hjälp av tipp. Eleven organiserar sitt arbetsbord och genomför sitt arbete med säkerhet. Självständigt väljer eleven vilken gel som används.
Kursmål 3
Färdigheter i att utföra skisstekniker, rittekniker och tekniska beskrivningar som är relevanta för det valda hantverksyrket.
I sitt arbete kommunicerar eleven kring estetisk utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar.
I sitt arbete kommunicerar eleven kring estetisk utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar.
I sitt arbete kommunicerar eleven kring estetisk utformning med hjälp av genomarbetade och välgrundade skisser och ritningar.
Kursmål 4
Kunskaper om färg- och formlära samt färdigheter i att använda dem under skapandeprocessen
Eleven filar och beskriver den estetiska utformningen av en nagelform med visst handlag
Eleven filar och beskriver den estetiska utformningen av en nagelform med gott handlag
Eleven filar och beskriver den estetiska utformningen av en nagelform med mycket gott handlag
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: