Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Äventyrsresan

Skapad 2020-10-07 14:47 i Wallbergsskolan Grundskolor
Grundskola 7 Svenska

Du ska skriva en berättande text om en äventyrsresa. Du är en äventyrare som är nyfiken på världen, och du vill uppleva och upptäcka nya saker. När tidningen "Äventyraren" söker ressugna ungdomar bestämmer du dig för att anmäla ditt intresse. Du blir en av de utvalda och tidningen skickar iväg dig på en äventyrsresa. Du får resa vart du vill - äventyr kan finnas både nära och långt bort. Resan bjuder på fantastiska upplevelser: nya platser, nya vänner och nya kunskaper.

E
C
A
Formalia
*Max 8 000 tecken inklusive mellanslag *teckenstorlek 12 pkt *radavstånd: 1,5 * ämne: Äventyrsresan.
Koppling till uppgiften
Vart reser du? Vilka möter du? Vad får du vara med om? Berättelsen ska skrivas i jag-form!
*Det valda ämnet framgår men rubriken behöver inte vara den som anges under formalia. *Texten skulle behöva bearbetas, till innehåll, struktur och/eller skrivregler, innan den är godkänd.
Det valda ämnet behandlas på ett relativt tydligt sätt i berättelsen
Det valda ämnet behandlas på ett tydligt sätt i berättelsen.
Innehåll
Tänk på att repetera gestaltning innan skrivtillfället.
Du skriver en berättelse med enkla gestaltande beskrivningar. Din miljö- eller personbeskrivning är enkel.
Du skriver en berättelse med utvecklade gestaltande beskrivningar av personer. Du använder sinnesbeskrivningar för att göra miljöbeskrivningar mer levande
Du skriver en berättelse med välutvecklade gestaltande beskrivningar av personer. Du använder sinnesbeskrivningar på ett träffsäkert sätt för att göra miljöbeskrivningar mer levande.
Innehåll
Tänk på att repeterar dialogskrivning innan skrivtillfället.
Din berättelse är till största del kronologisk, dvs händelserna berättas till största del i tidsföljd. Du visar att du kan använda dig av dialoger.
Du använder dig av något/några berättarknep som är någorlunda utvecklade, t.ex. inre monologer, tillbakablickar eller parallellhandlingar.
Du använder dig av berättarknep på ett skickligt och träffsäkert sätt. .
Struktur
Berättelsens handling är enkel och den går att följa med en inledning, ett problem/ en konflikt och att slut.
Berättelsens handling är relativt komplex. Den har en intresseväckande inledning, ett problem/ en konflikt som tar mer än en vändning och att slut som till viss del överraskar.
Berättelsens dramaturgi är komplex. Den har en intresseväckande inledning, ett problem/en konflikt med flera oväntade vändningar som höjer spänningen och ett slut med en poäng.
Struktur
Berättelsen är sammanhängande och strukturen är någorlunda tydlig, t ex styckesindelning förekommer men den glöms bort ibland. Berättarperspektivet är väl fungerande.
Berättelsen är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, tex genom styckesindelning.
Berättelsen är sammanhängande och välstrukturerad, tex genom en konsekvent genomförd styckesindelning
Struktur
Textbindningen är enkel på så sätt att samma ord upprepas för att t ex markera ny tid, ny plats osv.
Textbindningen är utvecklad på så sått att ordvalel varieras något.
Textbindningen är välutvecklad på så sätt att ordvalet har en stor variation
Språk och stil
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i berättelsen.
Ordvalet är träffande, varierat, specifikt och passar innehållet i berättelsen väl.
Språk och stil
Meningsbyggnadsfel som till viss del stör förståelsen förekommer.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande men kommatecken eller konjunktioner (och, men, eftersom) glöms ibland bort.
Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande på så sätt att bisatser och inskott används på ett korrekt sätt.
språk och stil
En berättelse skrivs antingen i presens eller imperfekt/preteritum.
Tempusfel finns men det stör inte förståelsen av texten.
Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten.
Tempus används på ett riktigt sätt genom hela texten.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken. Punkt, utropstecken, frågetecken och stor bokstav används korrekt.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken. Punkt, komma, utropstecken, frågetecken, talstreck vid dialoger används korrekt.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för samtliga skiljetecken.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för stavning. Upprepade stavfel förekommer men stör inte förståelsen
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för stavning. Blandade men inga återkommande stavfel förekommer.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för stavning. Ytterst få stavfel förekommer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: