Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärandematris Naturen på höst och vinter

Skapad 2020-10-07 15:31 i Folkungaskolan Linköping
Samtal kring och arbete med ekologisk hållbarhet. Hur växter och djur anpassar sig efter olika årstider. Hur djur och växter påverkas av olika klimat och olika livsmiljöer.
Grundskola 4 Biologi

Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter. (Samtal kring och arbete med ekologisk hållbarhet)

Du kan berätta om organismers anpassningar till olika livsmiljöer. (Hur växter och djur anpassar sig efter olika årstider.)

Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp. (Hur djur och växter påverkas av olika klimat och olika livsmiljöer.)

Samtala och diskutera
Jag håller fortfarande på att lära mig:
Jag kan detta:
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter.
Jag tycker det är svårt att riktigt förstå vad ekologisk hållbarhet är, och behöver arbeta mer med det.
Jag har förståelse för vad ekologisk hållbarhet är.
Jag håller på att lära mig att diskutera frågor som handlar om hållbarhet, eftersom det är lite klurigt att förstå.
Jag kan diskutera och argumentera i frågor som handlar om detta.
Jag kan bli mer aktiv i diskussioner.
Jag är aktiv i diskussioner.

Begrepp
Jag håller fortfarande på att lära mig:
Jag kan detta:
Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp. Du ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Jag kan berätta något om växter och djur, samt hur de anpassar sig efter olika årstider. Jag kan lära mig mer och fördjupa mina kunskaper.
Jag kan berätta flera saker om växter och djur, samt hur de anpassar sig efter olika årstider.
Jag använder få begrepp från biologin, utan använder mest begrepp som jag kan sedan tidigare och som kan användas i alla sammanhang. Biologi-begrepp är här t ex tjäle, nedbrytning, vinterståndare, dvala och stannfågel.
Jag använder många begrepp från biologin och förstår deras innebörd och betydelse. Biologi-begrepp är här t ex tjäle, nedbrytning, vinterståndare, dvala och stannfågel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: