Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning [Åk 6]

Skapad 2020-10-07 18:09 i Ekdalaskolan Härryda
Grundskola 6 Matematik

I matrisen nedan ingår endast utvalda delar av Skolverkets kunskapskrav.

Kunskapskraven i sin helhet finns på www.skolverket.se

Kunskapskrav i slutet av årskurs 6

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...
F(örbättringsområde)
E
C
A
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik. Värdera valda strategier och metoder.
Kan lösa enkla problem på ett i huvudsak fungerande sätt. Kan välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problem.
Kan lösa enkla problem på ett relativt väl fungerande sätt. Kan välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problem.
Kan lösa enkla problem på ett väl fungerande sätt. Kan välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemet.
Föra och följa resonemang om tillvägagångssätt och rimlighet.
Kan beskriva tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt. Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang svarens rimlighet.
Kan beskriva tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt. Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svarens rimlighet.
Kan beskriva tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt. Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svarens rimlighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: