Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Le futur åk 9 ht 20

Skapad 2020-10-08 09:03 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Du utvecklar förmågan att formulera dig och kommunicera i skrift, förstå och tolka innehållet i tal och i olika slags texter och använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.
Grundskola 7 – 9

Du läser olika texter om framtiden, lär dig berätta om din framtid och utvecklar förmågan att formulera dig och kommunicera i skrift, förstå och tolka innehållet i olika slags texter och använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd

Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Du kan formulera dig enkelt och för det mesta begripligt med fraser och kortare meningar om din framtid, men behöver stöd för att skriva en sammanhängande text.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med fraser och meningar. Du använder längre fraser och bildar meningar som binds ihop med några vanliga bindeord (t ex et=och, mais=men).
Du använder ord och uttryck från de olika texter vi har läst och bildar egna meningar, där du utförligt beskriver din egen, samt världens framtid, på ett relativt sammanhängande sätt, genom att använda bestämd artikel och sambandsord: (et, parce que, comme, mais, aussi, etc).
Du använder enstaka adjektiv, verb, tidsord och platsord.
Du använder några adjektiv, några verb, tidsord och platsord, samt possessiva pronomen.
Du använder ett flertal adjektiv, ett flertal verb, tidsord, platsord och possessiva pronomen och varierar formuleringar så att språket blir mer nyanserat och varierat.
Tydlighet
Du känner till en del av den grammatik vi har gått igenom och försöker använda den. Det finns språkfel som gör dina meningar svåra att förstå. Du bearbetar språket utifrån tydliga instruktioner
Du kan använda en del av den grammatik vi har gått igenom och kan böja några verb när du bildar meningar. Språkfel förekommer, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå. Du bearbetar självständigt språket
Du använder grammatiska strukturer på ett i huvudsak korrekt sätt (böjer verb i rätt tidsform, placerar och böjer adjektiv rätt etc), så att det inte stör kommunikationen. Du väljer medvetet en lämplig strategi för att bearbeta språket och texten.
Läsa och förstå
Du förstår och återberättar på ett enkelt sätt enstaka ord men har svårt att få ett sammanhang i det du läser.
Du förstår och kan återberätta det mest väsentliga i de texter vi läser och kan plocka ut några viktiga detaljer.
Du förstår och kan berätta om och kommentera det huvudsakliga innehållet och viktiga detaljer i olika slags texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Höra och förstå
Du förstår enstaka ord i hörövningar, enkla samtal och instruktioner.
Du förstår mycket av vad som sägs i hörövningar, enkla samtal och instruktioner.
Du förstår det mesta av vad som sägs i hörövningar, enkla samtal och instruktioner.
Språkliga strategier
Du kan välja och använda någon strategi, som gör att du lättare förstår och gör dig förstådd.
Du kan välja och använda några olika strategier, som gör att du lättare förstår och gör dig förstådd.
Du kan välja och använda flera olika strategier (t ex omformulering, synonymer, förklaringar, ställa frågor, använda ordbok eller bokens gloslista, fråga kamrat, titta på anteckningar och stenciler, jämföra med andra språk, dra slutsatser från sammanhanget och göra logiska gissningar) som gör att du lättare förstår och gör dig förstådd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: