Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursmatris Eng 6 Berzeliusskolan

Skapad 2020-10-08 09:50 i Berzeliusskolan gymnasium Linköping
Redigerad betygsmatris för Engelska 6.
Gymnasieskola 9 Engelska

Betygsmatris för Engelska 6.

Muntlig produktion

Betyg E
Betyg C
Betyg A
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig
relativt varierat
varierat
nyanserat
tydligt
----
----
relativt strukturerat
strukturerat
----
med flyt
----
---
viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
---
med anpassning till syfte, mottagare och situation

Muntlig interaktion

Betyg E
Betyg C
Betyg A
I muntlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig
tydligt
relativt ledigt
ledigt
med flyt
---
---
med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
med anpassning till syfte, mottagare och situation.
---
Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och kan föra den framåt på ett konstruktivt sätt.

Skriftlig produktion

Betyg E
Betyg C
Betyg A
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig
relativt varierat Eleven kan även formulera sig med flyt
varierat
nyanserat
relativt strukturerat
strukturerat
----
tydligt
---
---
med flyt
---
---
med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
---
med anpassning till syfte, mottagare och situation.

Skriftlig interaktion

Betyg E
Betyg C
Betyg A
I skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig
tydligt
relativt ledigt
ledigt
med flyt
-----
----
med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
med anpassning till syfte, mottagare och situation.
----
Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och kan föra den framåt på ett konstruktivt sätt.

Förbättring

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven bearbetar, och gör enkla förbättringar av egna framställningar.
Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av egna framställningar.

Diskutera och jämföra

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Val av text

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Läsförståelse

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar tydliga detaljer i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang.. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Hörförståelse

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar tydliga detaljer i talad engelska i relativt snabbt tempo, i olika genrer och i mer formella sammanhang. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer i talad engelska i relativt snabbt tempo, i olika genrer och i mer formella sammanhang. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i snabbt tempo, i olika genrer och i mer formella sammanhang.. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Strategier

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att söka relevant information och värdera olika källors tillförlitlighet.
Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att söka relevant information och värdera olika källors tillförlitlighet.
Eleven kan välja och med säkerhet använda strategier för att söka relevant information och värdera olika källors tillförlitlighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: