Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NP MA - delprov A muntligt, årskurs 6

Skapad 2020-10-08 12:08 i Sjökarbyskolan Österåker
Resultat av muntliga nationella prov Matematik del A Provet görs under höstterminen, i en grupp av 3-4 elever.
Grundskola 6 Matematik

Resultat av muntliga nationella prov Matematik del A årskurs 6.
Provet görs under höstterminen, i en grupp av 3-4 elever.
I NP i matematik, delas endast ett provbetyg ut, och detta får du på vårterminen efter att samtliga delar är avklarade.
I kommentarsfältet, ser du sammanställningen av ditt resultat på delprov A: Summa: E/C/A

betygsgrund saknas
Eleven har ej visat muntligt att förmågan eller att aktuellt begrepp är befäst.
E
C
A
Begrepp
I vilken grad eleven visar kunskap om matematiska begrepp och samband mellan dessa.
.
..
..:
Problemlösning
Kvaliteten på de strategier som eleven använder. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
.
..
...
Resonemang 1
Kvaliteten på elevens analyser, slutsatser och reflektioner samt andra former av matematiska resonemang
.
..
...
Resonemang 2
I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang
.
..
...
Kommunikation
Kvaliteten på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttryck (språk och representation)
.
..
...
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: