Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa, förstå och analysera skönlitteratur

Skapad 2020-10-08 12:55 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Kunskapskrav som bedöms
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

Läsa - sammanfatta och använda lässtrategier

Du har inte presterat på den nivå du kan prestera (You have underachieved)
-->
-->
-->
Sammanfattning/analys av boken
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Detta bör du ha kunnat visa tydligare:
Kan översiktligt sammanfatta boken/texten – inledning, mitten, slutet. Förstår viktiga händelser. Kan enkelt se de stora dragen i boken/texten. Kan sammanfatta boken/texten på ett enkelt sätt t.ex. säga en viktig händelse och säga vad som händer runt den. Kan ge exempel från boken/texten. Kronologiskt.
Kan läsa mellan raderna och sammanfatta boken/texten översiktligt men med fokus på viktiga händelser och personer/relationer som förändras. Tolkar det som händer i boken/texten och kan se stora drag i boken/texten. Kan sammanfatta boken på ett utvecklat sätt, t.ex. ta upp relevanta händelser och göra kopplingar mellan olika händelser i boken/texten.
Kan läsa mellan raderna, se samband mellan olika händelser och gör egna tolkningar och motiveringar – ser boken/texten som en helhet. Kan sammanfatta boken/texten på ett välutvecklat sätt t.ex. ta upp relevanta händelser, hoppa i boken/texten med sina exempel och göra kopplingar mellan olika händelser i boken, kunna se förändring i olika personer.

Budskap i boken

Du har inte presterat på den nivå du kan prestera (You have underachieved)
-->
-->
-->
Tolka budskap
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Detta bör du ha kunnat visa tydligare:
Kan se enklare synliga budskap som finns i boken/texten. Har en enkel textkoppling kopplad till läsningen av boken/texten eller budskapet
Kan se dolda budskap som måste läsas mellan raderna och ger utvecklade motiveringar [exempel, förklaring, olika perspektiv] Har en utvecklad textkoppling som är kopplad till något tydligt i boken/texten och motiveringen har flera exempel
Kan se dolda budskap som måste läsas mellan raderna och ger välutvecklade motiveringar [exempel, förklaring, olika perspektiv] Har en välutvecklad textkoppling som är kopplad till boken/texten och kopplingen är tydlig och träffande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: