Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dystopier

Skapad 2020-10-08 13:14 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Presentera en text
Din presentation är osammanhängande och har otillräcklig struktur.
Din presentation är enkel och går att förstå. Presentationens struktur är i huvudsak fungerande.
Din presentation är relativt utvecklad och relativt lätt att följa med i.
Din presentation är utvecklad och lätt att följa med i.
Diskutera
Du deltar inte i diskussionen
Du framför kortfattade, enkla åsikter och ställer frågor som till viss del för samtalet framåt.
Du framför utvecklade åsikter och ställer frågor som för samtalet framåt.
Du framför välutvecklade åsikter och ställer frågor som för samtalet framåt och fördjupar och breddar det.
Skriva - språk och grammatik
Du behöver öva mer på att variera ditt språk och att följa de språkliga normerna.
Du följer i huvudsak de språkliga normerna och skriver med viss språklig variation.
Du följer de språkliga normerna på ett relativt väl fungerande sätt. Du skriver med relativt god språklig variation.
Du följer de språkliga normerna på ett väl fungerande sätt. Du skriver med mycket god språklig variation.
Språk - textbindning
Du har inte skrivit en sammanhängande text.
Din text är till viss del sammanhängande och har en enkel textbindning.
Din text är sammanhängande och har en relativt väl fungerande textbindning.
Din text har ett mycket bra flyt och sammanhang. Du använder dig av en välutvecklad textbindning.
Resonera om budskap
Du behöver öva på att resonera om budskap.
Du kan föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan föra utvecklade resonemang om tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: