Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 1-3

Skapad 2020-10-08 14:39 i Emanuelskolan Sjöbo
Enligt kursplanen i engelska ska elever i år 1-3 kommunicera kring välbekanta områden. De ska lyssna, läsa, tala, skriva och samtala. Kunskapskrav på elevens förmågor i engelska kommer i år 6.
Grundskola 1 – 3 Engelska
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Lyssna (förstå och tolka)
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
Förstår kända enkla ord och fraser med stöd av t ex kroppsspråk.
Förstår kända enkla ord och fraser när någon talar sakta tydligt, t ex hälsningsfraser, sit down, my name is...
Förstår när någon talar tydligt och sakta, samt använder ett enkelt språk och det handlar något ämne du känner igen.
Förstår enkla och korta instruktioner, samtal och berättelser.
Tala (kommunicera, formulera)
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
Kan säga enkla ord, fraser och meningar genom att härma. Deltar i sång, rim och ramsor.
Kan använda enkla inövade ord, fraser och meningar i kända situationer som eleven har varit med om tidigare t ex "My name is...".
Använder ett enkelt språk med kända inövade ord, fraser och meningar t ex "The car is blue. It is big."
Använder kända ord, fraser och meningar och sätter samman dem till ett sammanhängande budskap t ex vem jag är, hur jag ser ut, var jag bor och mina intressen.
Samtala (kommunicera, formulera)
 • En  1-3
Deltar i samtal genom att svara enkelt på direkta frågor t ex "-What is this? Cat." "What is your name? Tom"
Deltar i samtal genom att besvara enkla frågor i situationer du varit med om tidigare. Använder inövade ord, fraser och meningar t ex "-It is a cat." "-My name is Tom."
Deltar i samtal genom att besvara och ställa enkla frågor i situationer du varit med om tidigare. Använder inövade ord , fraser och meningar t ex "-My name is Tom." "-What is your name?" "I have a cat." "What do you have?
Deltar i enkla samtal och dialoger genom att besvara och ställa frågor inom kända ämnesområden och situationer t ex Vem är du?, Jag är..., Var bor du?, Jag bor..., Vad har du?, Jag har..., Vad gillar du?, Jag gillar...
Läsa (tolka och förstå)
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
Behöver stöd att läsa och uttala enkla välkända ord kopplade till bilder t ex cat, boy.
Kan läsa och förstå välkända ord kopplade till bilder t ex cat, boy.
Kan läsa och förstå välkända ord utan bildstöd.
Kan läsa och förstå enstaka välkända enkla meningar inom kända ämnesområden och situationer t ex "This is a cat. The cat is brown.
Skriva (kommunicera, formulera)
 • En  1-3
 • En  1-3
Kan skriva av ord och meningar.
Kan skriva enkla välkända ord kopplade till bilder.
Kan skriva enkla välkända enkla meningar kopplade till bilder t ex "It is a cat."
Kan skriva mycket enkla texter med välkända meningar t ex "My name is Tom. I am 9 years old."
Reflektera Samtala och resonera kring t ex vardagsliv och levnadssätt i andra engelsktalande länder, samt jämför med egna erfarenheter.
 • En  1-3
Du deltar i diskussioner om nyttan med att kunna engelska.
Du känner till några länder där engelska är officiellt språk.
Du känner till några traditioner i länder där engelska är ett officiellt språk.
Du deltar i samtal kring hur det är att leva i något land där engelska är ett officiellt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: