Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 7 ht -20

Skapad 2020-10-08 16:01 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Engelska

Rubrik 1

har ännu inte nått en godkänd nivå
Nivå 1
Nivå 2
nivå 3
Läsförståelse
Huvudinnehåll och detaljer
Du förstår huvudinnehållet i texter av olika slag.
Du förstår huvuddragen och vissa tydliga detaljer i texter av olika slag.
Du förstår såväl helhet som detaljer i texter av olika slag.
Hörförståelse
Huvudinnehåll och detaljer
Du förstår huvudinnehållet i tydlig engelska som talas i lugnt tempo
Du förstår huvudinnehållet och vissa tydliga detaljer i engelska som talas i lugnt tempo.
Du förstår huvudinnehållet och viktiga detaljer i engelska som talas i lugnt tempo.
Muntlig framställning
Innehåll och ordförråd
Du formulerar dig begripligt och relativt sammanhängande i olika former av muntlig framställning, men du är inte så detaljerad. På några ställen har du svårt att få fram det som du vill säga.
Du formulerar dig begripligt och relativt sammanhängande. Du har ett ganska rikt innehåll och ditt ordförråd är lite varierat.
Du formulerar dig med flyt och sammanhang. Din framställning är innehållsrik och du har ett gott och varierat ordförråd
Muntlig diskussion
Uttrycka egna tankar och åsikter
Du deltar i samtalet men innehållet blir inte så fylligt. Bitvis uttrycker du egna enkla åsikter och försöker förklara genom att ge något exempel. I någon mån anpassar du dig till mottagaren då du ibland ställer frågor, bekräftar och försöker stödja den andre i samtalet
Du är aktiv i samtalet och utvecklar ett bitvis fylligt innehåll i dina egna åsikter och ger en del exempel. Du visar anpassning till mottagaren genom att ta ansvar i samtalet, är stödjande och bekräftar den andres inlägg.
Du är mycket engagerad i samtalet och framför många egna åsikter med exempel och detaljer. Du formulerar dig med flyt. Du visar exempel på flera samtalsstrategier då du lägger till, frågar, kommenterar och bekräftar med anpassning till mottagaren.
Muntlig framställning
uttal och intonation
Du uttalar en del ord fel men det stör inte förståelsen. Du har inte alltid en engelsk språkmelodi.
Du har ett gott uttal och till stor del en engelsk språkmelodi.
Du har ett mycket bra uttal och du har en engelsk språkmelodi.
skriftlig framställning
Innehåll
Din text har ett huvudinnehåll, men är inte speciellt detaljerad. Du skriver relativt sammanhängande, men är ganska kortfattad.
Din text har ett huvudinnehåll och du skriver relativt sammanhängande och har med en hel del detaljer som fördjupar huvudinnehållet.
Din text är tydlig, sammanhängande och mycket innehållsrik. Du beskriver och förklarar så att läsaren får en mycket god bild av det som du vill förmedla.
språklig korrekthet
muntligt och skriftligt grammatik
Du använder en enkel grammatik. Du gör vissa fel som kan störa förståelsen t.ex. när det gäller verbformer och att hålla rätt tempus.
Du använder grammatik som är anpassad för årskursen. Du gör vissa fel, som dock inte stör förståelsen.
Du visar på god kännedom gällande grammatik, anpassad för årskursen. Du gör få eller inga fel.
Språklig korrekthet
stavning
Du gör stavfel som delvis kan påverka förståelsen av texten.
Du gör en del stavfel, men de påverkar inte förståelsen.
Du stavar i stort sett korrekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: