Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa klass 7-9, Nolhagaskolan 2020-2021

Skapad 2020-10-08 17:24 i Nolhagaskolan Alingsås
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa

Matris i idrott och hälsa klass 7-9

Rörelseförmåga i lekar, spel och idrotter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Spel och lekar
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Kroppsövningar
t.ex. friidrott, redskapsgymnastik
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Styrke- och konditionsträning
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Simning
Har inte uppvisat simkunnighet.
Kan simma 200 meter varav 50 meter på rygg.
Anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.

Rörelseförmåga i danser och träningsprogram till musik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Dans och tränings-program till musik
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Kan till viss del anpassa rörelser till till takt, rytm och sammanhang.
Kan anpassa rörelser relativt väl till till takt, rytm och sammanhang.
Kan anpassa rörelser väl till till takt, rytm och sammanhang.

Hälsa och livsstil

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Sätta mål och planera träning
Har inte gjort någon träningsplanering.
Har satt upp mål i en träningsplanering. Genomför egen träning.
Har satt upp tydliga mål i en träningsplanering. Genomför egen träning anpassad efter planeringen.
Har satt upp tydliga och detaljerade mål i en träningsplanering. Genomför egen träning väl anpassad efter planeringen.
Utvärdera
Har inte deltagit eller gjort de uppgifter och reflektioner som krävs och har därmed inte visat kunskap om sambandet mellan mat, motion och hälsa.
Reflekterar kring träning och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur träning tillsammans med t.ex kost kan påverkar hälsan.
Reflekterar kring träning och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur träning tillsammans med t.ex kost kan påverkar hälsan.
Reflekterar kring träning och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur träning tillsammans med t.ex kost kan påverkar hälsan.

Friluftsaktiviteter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Friluftsliv
Har inte deltagit i skolans friluftsaktiviteter.
Planerar för och deltar i skolans friluftsaktiviteter under olika årstider. Har vissa teoretiska kunskaper om t ex allemansrätten.
Planerar för och deltar aktivt i skolans friluftsaktiviteter. Har goda teoretiska och praktiska kunskaper om friluftsliv och utevistelse under olika årstider.
Planerar för och deltar aktivt i skolans friluftsaktiviteter. Har mycket goda teoretiska och praktiska kunskaper om friluftsliv och utevistelse som tillämpas väl i skolans friluftsaktiviteter.
Orientering
Har deltagit i för liten omfattning eller behöver bli mer säker på att orientera med hjälp av karta.
Kan med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer med hjälp av karta och andra hjälpmedel.
Kan med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer med hjälp av karta och andra hjälpmedel.
Kan med god säkerhet orientera sig i okända miljöer med hjälp av karta och andra hjälpmedel.

Säkerhet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förebygga skador
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd eller har inte visat kunskaper om hur man kan förebygga risker vid belastningar t ex vid fysisk aktivitet.
Kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att använda rätt arbetsställningar vid belastning samt kunna förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med fysisk aktivt.
Kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att använda rätt arbetsställningar vid belastning samt kunna förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med fysisk aktivt.
Kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att använda rätt arbetsställningar vid belastning samt kunna förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med fysisk aktivt.
Hantera nödsituationer
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: