Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Presentera en text, leda en diskussion och delta i en diskussion

Skapad 2020-10-08 18:23 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk

Presentera

Behöver förbättras för att uppnå nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Eleven gör en godtagbar sammanfattning av texten.
Eleven sammanfattar textens viktigaste delar och ger övriga i gruppen god förståelse för textens innehåll.
Eleven framför åsikter om texten med enkla och till viss del underbyggda argument.
Eleven framför åsikter om texten med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Eleven framför åsikter om texten med välutvecklade och väl underbyggda argument.
Eleven presenterar diskussionsfrågan.
Eleven presenterar diskussionsfrågan samt en eller två egna frågor kopplade till ämnet.
Kommunikation
Eleven visar viss anpassning till mottagaren, t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang. Använder vid behov i huvudsak fungerande strategier för att förstå och göra sig förstådd
Eleven visar relativt god anpassning till mottagaren, t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande/ engagerat sätt. Använder vid behov relativt väl fungerande strategier för att förstå och göra sig förstådd
Eleven visar god anpassning till mottagaren, t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande och engagerat sätt. Använder vid behov väl fungerande strategier för att förstå och göra sig förstådd
Språk
Eleven använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk
Eleven använder en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk
Eleven använder en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk

Leda diskussion

Behöver förbättras för att uppnå nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Struktur
Eleven initierar diskussionen.
Eleven fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett väl fungerande sätt.
Eleven återför diskussionen till ämnet vid behov.
Eleven avslutar diskussionen inom tiden.
Eleven gör ett försök till sammanfattning av diskussionen.
Eleven gör en rimlig sammanfattning av diskussionen.
Eleven gör en sammanfattning av det viktigaste i diskussionen.
Språk
Eleven använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk
Eleven använder en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk
Eleven använder en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk

Delta i diskussion

Behöver förbättras för att uppnå nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Eleven framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Kommunikation
Eleven lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som till viss del för diskussionerna framåt.
Eleven lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt.
Eleven lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven praktiserar turtagning till viss del och klarar i viss utsträckning att tala tydligt och visa engagemang.
Eleven praktiserar turtagning relativt väl och klarar relativt väl att tala tydligt och visa engagemang.
Eleven praktiserar turtagning väl och klarar väl att tala tydligt och visa engagemang.
Språk
Eleven använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk
Eleven använder en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk
Eleven använder en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: