Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism

Skapad 2020-10-08 21:56 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Matris för fysik - magnetism.
Grundskola 4 Fysik

Matris för fysik - magnetism. Baserat på prov i magnetism samt på laborationsarbete under lektionerna.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begreppslig förmåga
Kunna använda ord och begrepp som har med magnetism att göra Alla frågor på provet
Du visar att du förstår något/några begrepp som du till viss del kan använda i samtal och text.
Du visar att du förstår flera begrepp som du ofta använder korrekt i samtal och text.
Du använder och förstår de flesta begrepp korrekt i samtal och text.
Metakognitiv förmåga
Reflektera och kunna hitta lösningar. Pröva och ompröva. Fråga 7 och laborationer
Du kan med hjälp av vuxet stöd hitta lösningar även förbättringar av dem när det behövs.
Du kan på egen hand hitta enkla lösningar och med viss hjälp förbättra dem.
Du hittar ofta egna lösningar och kan även på egen hand förbättra dem.
Analysförmåga
Kunna jämföra, se likheter och skillnad, påvisa samband Fråga 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8
Du kan enkelt beskriva något samband som har med magnetism att göra
Du kan beskriva några samband som har med magnetism att göra.
Du kan redogöra för flera samband som har med magnetism att göra.
Metod
Genomföra en planerad laboration Lektioner
Du kan med viss hjälp av vuxen genomföra en planerad laboration
Du kan med hjälp av en kompis genomföra en planerad laboration
Du kan genomföra en planerad laboration på egen hand och även hjälpa/förklara för en kompis.
Kommunikativ förmåga - skriftligt
Diskutera och argumentera samt presentera egna tankar och idéer Fråga 6, 7
Du kan mycket enkelt/ med viss hjälp, redogöra skriftligt för dina tankar och idéer.
Du kan redogöra skriftligt för en del egna tankar och idéer.
Du redogör skriftligt för tankar och idéer och kan även framföra argument för dina förslag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: