Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig framställning Horro engelska

Skapad 2020-10-09 13:58 i Förslövs skola F-9 Båstad
Matris i fyra nivåer som beskriver muntlig framställning, bearbetning av muntlig framställning samt välja och använda material från olika medier.
Grundskola 7 – 9 Engelska

Muntlig framställning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Språket
Menings- byggnaden är enkel och ordförrådet knappt. Du gör en del fel genom att sätta in svenska ord eller direkt översätta svenska uttryck.
Du kan uttrycka dig på enkel engelska så att andra förstår. Menings- byggnaden är enkel och du använder vanliga ord som du har kunnat länge. Du gör grammatiska fel som påverkar flytet.
Du kan variera ditt språk med hjälp av ett relativt stort ordförråd och med meningar som börjar på olika sätt. Du gör en del grammatiska missar, men inget som stör förståelsen.
Du uttrycker dig tydligt med flyt och variation. Ditt språk är grammatiskt korrekt och du använder en del avancerade ord och uttryck.
Syfte
Du läser texten.
Du försöker tala till publiken men läser en del innantill.
Du anpassar din muntliga framställning efter syftet och talar mestadels fritt utifrån manuskort. Du strävar efter att använda ditt kroppsspråk.
Du visar stort engagemang inför din publik med hjälp av kroppsspråk och kontakt. Du använder endast manuskort som en säkerhet.
Bearbetning
Du gör inga försök att förbättra din text / framställning.
Du kan med hjälp bearbeta din text / framställning och förbättra innehållet och språket.
Du arbetar aktivt för att förbättra ditt språk. Du kan se vad som behöver förbättras i din text/muntliga framställning, men även ihop med lärare/kamrater rätta verb, ordval och uttryck. Du tränar på den muntliga framställningen.
Du kan förbättra din text på egen hand genom att hitta bättre uttryck, skapa flyt med hjälp av sambandsord och rätta grammatik. Du tränar och arbetar med både text och muntlig framställning i flera omgångar.
Välja och använda material från olika medier
Du väljer texter och talat språk från olika medier och använder materialet i din egen framställning på ett enkelt sätt.
Du väljer texter och talat språk från olika medier och använder materialet i din egen framställning på ett fungerande sätt.
Du väljer texter och talat språk från olika medier och använder materialet i din egen framställning på ett effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: