Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier + Samband som rör människokroppen

Skapad 2020-10-10 11:59 i Djupedalskolan Härryda
Prov om genetik
Grundskola 7 – 9 Biologi
Du har ännu inte nåt en godkänd nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller och teorier.
Du behöver träna mer på de olika begrepp, modeller och teorier som handlar om genetik och lära dig om hur olika saker hänger ihop och fungerar inom området.
Du har baskunskaper om hur olika saker hänger ihop inom biologin (Genetik). Du ger exempel och beskriver på ett enkelt sätt. Du använder biologins begrepp, modeller och teorier på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om hur olika saker hänger ihop inom biologin (Genetik). Du ger exempel och förklarar på ett utvecklat sätt. Du använder biologins begrepp, modeller och teorier på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om hur olika saker hänger ihop inom biologin (Genetik). Du ger exempel och förklarar på ett välutvecklat sätt. Du använder biologins begrepp, modeller och teorier på ett mycket bra sätt.
Samband som rör människokroppen
Du behöver träna mer på att resonera kring ärftlighet och hur det påverkar människans byggnad och funktion.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: