👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT-20 NO(Fy+Tk) åk:6:Kraft och rörelse

Skapad 2020-10-10 21:00 i Valhallaskolan Halmstad
Vi kommer arbeta med kraft och rörelse under v.42-47
Grundskola 6 Teknik Fysik Naturorienterande ämnen Teknik
Nivå 1
Du beskriver på ett enkelt sätt olika fysikaliska fenomen och gör enkla dokumentationer. Du ger något exempel.
Nivå 2
Du ger tydliga beskrivningar och vissa förklaringar till fysikaliska fenomen. Du dokumenterar med förklaringar och bilder. En del exempel förekommer.
Nivå 3
Du förklar fysikaliska fenomen. Du ger förklaringar och exempel i dina dokumentationer. Du drar samband till tidigare kunskaper när du förklarar.
Fysik
Kan genomföra undersökningar och skapa egna planeringar som går att arbeta utifrån.
  • Fy  E 6
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Fysik
Dokumenterar sina undersökningar.
  • Fy  E 6
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Fysik
Kan ge exempel på olika krafter i vardagen och beskriva vad de innebär.
  • Fy  E 6
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Fysik
Kunna förklara hur de olika krafterna och energiomvandlingarna hänger ihop.
  • Fy  E 6
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om kraft och rörelse kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kraft och rörelse kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kraft och rörelse kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Teknik
Beskriva tekniska lösningar och hur de hänger ihop med olika krafter. Ex. tvättmaskinen, skidor, hävstången, skruven, kilen, hjulet.
  • Tk  E 6
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Teknik
Genom samtal och diskussioner visar du dina resonemang.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället förändrats över tid och dels kring tekniska lösningar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället förändrats över tid och dels kring tekniska lösningar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället förändrats över tid och dels kring tekniska lösningar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.