Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Australian animals - an oral presentation

Skapad 2020-10-11 11:30 i Rotskärsskolan 7-9 Älvkarleby
Grundskola 7 – 9 Engelska
Inte riktigt där...
E
C
A
Innehåll och sammanhang
Du har svårt att med enkel engelska förmedla det som du vill framföra. Ditt innehåll är mycket magert.
Du formulerar dig begripligt och relativt sammanhängande, med enkel engelska. Du är inte så detaljerad i din framställning.
Du formulerar dig relativt sammanhängande och med visst flyt. Du har ett ganska rikt innehåll, där du har fördjupat vissa delar.
Du formulerar dig med flyt och ett tydligt sammanhang. Din framställning är innehållsrik och detaljerad.
Uttal och intonation
Du har svårt att uttala en hel del ord. Det är svårt att förstå vad du säger.
Du uttalar en del ord fel, men gör dig ändå till stor del förstådd.
Du har gott uttal.
Du har mycket bra uttal.
Ordförråd
Du har svårt att hitta ord, för att uttrycka det du vill säga och du använder dig av en del svenska ord.
Du använder dig av ett enkelt, men begripligt ordförråd.
Du har ett relativt varierat ordförråd.
Du har ett stort ordförråd och god förmåga att kommunicera på målspråket.
Språkriktighet, meningsbyggnad, Grammatik
Du behärskar inte enkel grammatik. Du gör ofta fel som stör förståelsen.
Du använder enkel grammatik. Du gör vissa fel som stör förståelsen.
Du använder grammatik som är anpassad för årskursen. Du gör en del fel som inte stör förståelsen.
Du visar på god kännedom gällande grammatik. Du gör få eller inga fel.
Ögonkontakt
Du läste innantill och glömde för det mesta bort att titta upp på publiken.
Du kom ihåg att titta upp från pappret ibland.
Du använde stödorden ibland och hade mycket ögonkontakt.
Du använde sällan stödorden utan läste av publikens reaktioner och anpassade framförandet därefter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: