Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Evolution - uppgift 1

Skapad 2020-10-11 14:34 i Ljungsbro skola Linköping
Utgå från begreppen variation, urval, tid och arv och förklara hur evolution går till enligt Darwins teori.
Grundskola 7 – 9 Biologi
E
C
A
Källor och källkritik
  • Bi  E 9
  • Bi  C 9
  • Bi  A 9
Du ska ha med information från minst 2 källor. Du kan föra ett enkelt resonemang om dina källors trovärdighet utifrån ett perspektiv. T.ex. vem står bakom källan?
Du kan hitta information från minst 2 källor. Du kan föra utvecklande och relativt välunderbyggda resonemang om dina källors trovärdighet utifrån två perspektiv.
Du kan hitta information från minst 3 olika källor. Du kan föra välutvecklade och välunderbyggda resonemang om dina källors trovärdighet utifrån minst tre perspektiv.
Skapa egen text
  • Bi  E 9
  • Bi  C 9
  • Bi  A 9
Du kan skriva en enkel naturvetenskaplig text med huvudsakligen egna ord och viss anpassning till målgrupp och syftet med uppgiften.
Du kan skriva en utvecklad naturvetenskaplig text med egna ord med relativt god anpassning till syftet med uppgiften och målgrupp.
Du kan skriva en välutvecklad naturvetenskaplig text med egna ord med en god anpassning till syftet med uppgiften och målgrupp.
Biologiska sammanhang
  • Bi  E 9
  • Bi  C 9
  • Bi  A 9
Du beskriver kort delar av Darwins evolutionsteori med hjälp av två av de fyra begreppen arv, variation, urval eller tid.
Du förklarar utvecklat delar av Darwins evolutionsteori med hjälp av tre av de fyra begreppen arv, variation, urval eller tid.
Du förklarar välutvecklat Darwins evolutionsteori med hjälp av alla begreppen arv, variation, urval och tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: