Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - Kraft och rörelse

Skapad 2020-10-11 18:31 i Färlövs skola Kristianstad
Grundskola 6 Fysik

Fysik - Kraft och rörelse

E
C
A
Jag visar kunskaper om fysikaliska fenomen som är…
genom att...
...grundläggande ...ge exempel och beskriva dessa.
...goda ...förklara och visa på enkla samband inom dessa.
...mycket goda ...förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag.
Jag använder fysikens begrepp med...
...viss förmåga.
...relativt god förmåga.
...god förmåga.
Jag visar samband genom att föra resonemang som är…..
...enkla och till viss del underbyggda.
...utvecklade och relativt väl underbyggda.
...välutvecklade och väl underbyggda.
När jag genomför undersökningar, jämför och resonerar jag med andra på ett..
...enkelt sätt.
...utvecklat sätt.
...välutvecklat sätt..
Vid undersökningen...
...bidrar jag till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
...ger jag förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
...ger jag förslag som kan förbättra undersökningen.
Jag gör dokumentationer av undersökningar som är...
...enkla.
...utvecklade.
...välutvecklade.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: