Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NK1b - Block 2 Uppgift 2.1 Äta, bo, resa

Skapad 2020-10-12 10:07 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Naturkunskap

Uppgift 2.1 Äta, bo, resa

E
C
A
Aspekt 1 - Naturvetenskapligt arbetssätt och formalia
Din text innehåller i relevanta delar för uppgiften, men formalian kan vara bristande. Du använder minst någon källa som anges.
I stor utsträckning följer du formalian. Du använder flera relevanta källor, som i stort är tydligt refererade till.
Du följer formalian för uppgiften. Du använder flera relevanta källor, som är noga refererade till. Om det behövs visar du gott källkritiskt tänkande. Det finns inget att anmärka
Aspekt 2 - Bakgrund
Du diskuterar översiktligt någon eller några faktorer som berör hållbar utveckling
Du diskuterar utförligt några faktorer som berör ditt valda alternativ kopplat till hållbar utveckling.
Du diskuterar utförligt och nyanserat minst tre relevanta faktorer som berör ditt valda alternativ kopplat till hållbar utveckling.
Aspekt 3 - Slutsats
Utifrån ett tänk kring hållbar utveckling ger du enkla förslag på handlingsalternativ och ställningstaganden och ger enkla argument för detta.
Utifrån ett tänk kring hållbar utveckling ger du utförliga förslag på handlingsalternativ och ställningstaganden och ger välgrundade argument för detta.
Utifrån ett tänk kring hållbar utveckling ger du utförliga förslag på handlingsalternativ och ställningstaganden och ger välgrundade och nyanserade argument för detta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: