Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världskrigens tid 05F ht-2020

Skapad 2020-10-12 10:35 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 9 Historia
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper
I ditt resonemang finns detaljer med begränsad betydelse för ämnet eller relevant fakta saknas, men du visar ändå på en viss förståelse.
I ditt resonemang finns relevanta detaljer med betydelse för ämnet.
I ditt resonemang finns relevanta detaljer och träffande exempel med stor betydelse för ämnet.
Resonera
Du resonerar med enkla och till viss del underbyggda argument, d v s du beskriver med ett enkelt samband och uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Du resonerar med utvecklade och relativt väl underbyggda argument, d v s du beskriver utförligt där sambanden framgår tydligt och ger exempel.
Du resonerar med välutvecklade och väl underbyggda argument, d v s du beskriver utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget.
Motivera
Dina slutsatser och motiveringar är delvis underbyggda med hänvisningar till det förflutna och nuet. Du beskriver med ett enkelt samband och uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Dina slutsatser och motiveringar är underbyggda med relevanta hänvisningar till det förflutna och nuet. Du beskriver utförligt där sambanden framgår tydligt och ger exempel.
Dina slutsatser och motiveringar är väl underbyggda med relevanta hänvisningar till det förflutna och nuet. Du beskriver utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: