Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rutförstoring. Falköpings bedömningsmatris Bild år 7-9

Skapad 2020-10-12 10:46 i Centralskolan Falköping
Eleverna får möjlighet att förstora ett fotografi med hjälp av rutor samt lägga till en förstärkande text.
Grundskola 7 – 9 Bild

Syftet är att utveckla följande förmågor:
•kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, •skapa bilder med ...hantverksmässiga tekniker och verktyg...

Du får träna på:
- Att framställa berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

-Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
•Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Detta förväntas du kunna efter avslutat arbetsområde:

  • framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett /-/ bildspråk och /-/ genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  • bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt under arbetsprocessen.

  • presentera dina bilder med /-/anpassning till syfte och sammanhang.

  • ge /-/omdömen om arbetsprocessen och visa på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

.

Utveckla förmågan att...

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
1
kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
2
skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
3
undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.
Eleven kan presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: