Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva debattartikel ht 2020

Skapad 2020-10-12 12:26 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 Svenska
Lägre nivå
Mot högre nivå
Mot högre nivå
Hög nivå
Uttrycka sig i skrift
Du skriver så att läsaren kan förstå innehållet med omläsning.
Du skriver så att läsaren förstår innehållet utan omläsning, tex med till större delen korrekt interpunktion och stavning.
Du skriver så att innehållet tydligt framgår, t ex med styckeindelning, korrekt interpunktion och stavning
Du skriver så att innehållet tydligt framgår, t ex med styckeindelning, korrekt interpunktion och stavning samt med variation i ordval och meningsbyggnad.
Uppbyggnad och struktur
Du har en struktur som inte följer genren, d v s tes, argument och/eller sambanden framgår inte.
Du har en fungerande struktur, d v s tes, argument och/eller samband framgår.
Du har en komplex struktur, följer genrens typiska drag och sambanden framgår tydligt.
Du har en väl fungerande struktur, där innehållet gynnas av uppläggningen så din text blir intressant att läsa.
Ge omdömen
Du ger mycket enkla omdömen i din respons på kamraters texter, d v s svarar enstavigt.
Du ger enkla omdömen i din respons på kamraters texter, d v s konstaterar utan utförlig förklaring.
Du ger utvecklade omdömen i din respons på kamraters texter, d v s förklarar utförligt och ger exempel.
Du ger välutvecklade och nyanserade omdömen i din respons på kamraters texter, d v s du förklarar med en utvecklad beskrivning och ger exempel som förtydligar din förklaring.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: