Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rapportskrivande - Djuren i naturbruket

Skapad 2020-10-12 13:05 i Stiernhooksgymnasiet Rättvik GY
Skriftlig framställning - Rapportskrivande Söka, samla, sovra och sammanställa en text Referatteknik och källhänvisning
Gymnasieskola Svenska

I denna uppgift får ni utveckla era kunskaper och färdigheter gällande:
- Söka, sovra och samla information från olika källor - Vad det innebär att vara källkritisk - Regler för referatteknik - Hur man disponerar en text med inledning, huvuddel och avslutning - Hur man gör texten tydligare och mer sammanhängande med hjälp av sambandssignaler.
- Kunskaper om hur man kamratbedömer en text

Innehåll och kritisk läsning

E
C
A
Aspekt 1
  • Sve  -
  • Sve  -
Eleven kan skriva en text som är sammanhängande och begriplig samt till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik
Eleven kan skriva en text som är sammanhängande och begriplig samt anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik
Eleven kan skriva en text som är sammanhängande och begriplig och väldisponerade samt anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv. I sitt arbete värderar och granskar eleven med säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik

Disposition och sammanhang

E
C
A
Ny aspekt
  • Sve  -
  • Sve  -
Texten är sammanhängande och begriplig samt till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikations­situation
Texten är sammanhängande och begriplig samt anpassad till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Texten är sammanhängande, begriplig och väldisponerad samt anpassad till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.

Språk och stil

E
C
A
Ny aspekt
  • Sve  -
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: