Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris i idrott och hälsa för år 7-9

Skapad 2020-10-12 13:40 i Ljungsbro skola Linköping
Matris till stöd för bedömning av elever i idrott och hälsa.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa

Idrott och hälsa

 • Idh  7-9   Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  7-9   Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
 • Idh  7-9   Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
 • Idh  7-9   Olika simsätt i mag- och ryggläge.
 • Idh  7-9   Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
 • Idh  7-9   Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
 • Idh  7-9   Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
 • Idh  7-9   Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
 • Idh  7-9   Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.
 • Idh  7-9   Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.
 • Idh  7-9   Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.
 • Idh  7-9   Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Idh  7-9   Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
 • Idh  7-9   Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Idh  7-9   Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
 • Idh  7-9   Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aktivitet
Elevens förmåga att delta i lekar, spel, idrotter samt friluftsaktiviteter vid olika årstider.
Eleven deltar oavsett aktivitet i olika miljöer.
Eleven deltar aktivt oavsett aktivitet i olika miljöer och efter sin bästa förmåga.
Eleven deltar aktivt oavsett aktivitet i olika miljöer, efter sin bästa förmåga och med goda resultat.
Förmåga att använda kroppen
Elevens förmåga att anpassa sina rörelser till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan till viss del variera och anpassa sina rörelser till aktivitet och sammanhang.
Eleven kan relativt väl variera och anpassa sina rörelser till aktivitet och sammanhang.
Eleven kan variera och anpassa sina rörelser väl till aktivitet och sammanhang.
Rörelse till musik och dans
Elevens förmåga att anpassa sina rörelser i takt till musiken vid rörelse till musik och dans.
Eleven kan till viss del anpassa sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
Eleven kan relativt väl anpassa sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
Eleven kan anpassa sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.
Simning
Förmåga att simma och livrädda.
Eleven kan simma 200m varav 50 m i ryggläge. Eleven provar att livrädda kamrat/docka.
Eleven kan simma 200m varav 50 m i ryggläge. Eleven kan livrädda kamrat/docka minst 20m.
Utvärdera och samtala
Elevens förmåga att utvärdera aktiviteter och samtala om egna upplevelser.
Eleven kan utvärdera aktiviteter genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan utvärdera aktiviteter genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan utvärdera aktiviteter genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Skador
Elevens förmåga att kunna förebygga skador
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Sätta upp mål/planera träning
Elevens förmåga att kunna sätta upp egna mål ch planera egen träning.
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Orientering
Elevens förmåga att orientera med hjälp av karta och kompass.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer/ med viss säkerhet i obekanta miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i obekanta miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i obekanta miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Planering och genomförande
Elevens förmåga att planera och genomföra friluftsaktiviteter.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Hantera nödsituationer
Elevens förmåga att hantera nödsituationer vid vatten.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: