Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Befolkning och välfärd

Skapad 2020-10-12 14:29 i Blåklintskolan Mjölby
Du har beskrivit en medborgares resan genom välfärdslandet Sverige, dess rättigheter och skyldigheter men även problem som kan uppstå.
Grundskola 8 Samhällskunskap

Befolkning och välfärd

Analysförmågan

Förmågan att förklara och visa på samband, se utifrån och växla mellan olika perspektiv, jämföra likheter och skillnader samt jämföra för- och nackdelar.
E
C
A
Undersöka samhällsfrågor
Eleven beskriver kort en medborgares liv genom välfärdslandet Sverige.
Eleven beskriver utförligt en medborgares liv genom välfärdslandet Sverige.
Eleven beskriver mycket utförligt en medborgares liv genom välfärdslandet Sverige.
Undersöka samhällsfrågor
Eleven förklarar hur man bidrar/drar nytta av välfärdssystemet ur olika perspektiv med ett exempel.
Eleven förklarar hur man bidrar/drar nytta av välfärdssystemet ur olika perspektiv med flera exempel.
Påverka/Påverkas
Eleven kan koppla ihop rättigheter och skyldigheter som finns för invånare i Sverige.
Eleven kan utförligt koppla ihop rättigheter och skyldigheter som finns för invånare i Sverige och ger något exempel på olika problem som kan uppstå.
Eleven kan mycket utförligt koppla ihop rättigheter och skyldigheter som finns för invånare i Sverige och ger flera exempel på olika problem som kan uppstå samt resonerar i flera led.

Kommunikativa förmågan

Förmågan att värdera och uttrycka ståndpunkter i olika samhällsfrågor.
E
C
A
Värdera och uttrycka
Eleven kan ge ett exempel på problem/utmaningar för välfärden i framtiden.
Eleven kan ge flera exempel på problem/utmaningar för välfärden i framtiden.
Eleven kan ge flera exempel på problem/utmaningar för välfärden i framtiden och resonerar kring detta i flera led.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: